Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avslutad studiehelhet har studerande fördjupat sin kompetens inom det kontextuella kliniska vårdandet. Studerandes kompetens har ökat inom vårdandet av olika inremedicinska-, cancer-, och kirurgiskt relaterade sjukdomar hos olika patientgrupper. Studerande förstår efter avslutad studiehelhet den evidensbaserade verksamheten och beslutsfattandet inom vården samt har ökat sin professionalitet i det kliniska vårdarbetet

Läranderesultat

Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan ja toimintaa kriittisesti Studerande kan betrakta sitt eget kunnande och handlande kritiskt Opiskelija osaa hyödyntää tieteellistä tietoa hoitotyössä Studerande kan utnyttja vetenskaplig fakta i vårdarbete Opiskelija osaa määritellä hoitotyön tarpeen sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti ohjauksen avulla Studerande kan under handledning definiera behovet av vårdarbete, planera, förverkliga och utvärdera vårdarbetet i enlighet med beslutsfattningsprocessen Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia sisätauti-, syöpä-, ja kirurgisia sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä Studerande kan utföra olika vårdhandlingar för olika inremedicinska-, cancer-, och kirurgiskt relaterade sjukdomar Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta eri potilasryhmien ja heidän läheistensä kanssa Studerande kan bemöta och upprätthålla en vårdrelation med olika patientgrupper och deras anhöriga Opiskelija harjoittelee potilasohjausta ja opetusta sekä ymmärtää sen merkityksen hoitotyössä Studerande övar patienthandledning och undervisning samt förstår dess betydelse i vården Opiskelija syventää lääkehoidon osaamista. Opiskelija osaa enenevässä määrin suunnitella, toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa Studerande fördjupar sitt kunnande i läkemedelsbehandling. Studerande kan i allt större utsträckning planera, verkställa och bedöma olika patientgruppers medicinbehandling Opiskelija kykenee kriittisesti arviomaan hoitotyön laatua ja menetelmiä sekä edistämään potilasturvallisuutta Studerande kan kritiskt värdera vårdarbetets kvalitet och metoder samt befrämja patientsäkerheten Opiskelija hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa Studerande kan det kliniska vårdarbetets centrala vårdåtgärder och diagnostiska undersökningar som en del av patientens helhetsvård

Innehåll

Praktiken innefattar 7 veckors praktik enligt examinatorns anvisningar. Timantalet för praktiken är 38h/vecka samt eget arbete 2 h/vecka.

Förkunskaper

-Första årets studier avklarade - inre medicinsk praktik - kirurgisk vård praktik Om det gått över två år sedan Klinisk vård 1, Klinisk vård 2, Klinisk vård 3 av ovannämnda kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i teori kursen eller teori kursernas praktiska övningar med godkänt resultat. Kontakta examinatorn.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Fältuppgiften inlämnas när praktiken avslutas på it´s praktikkursens learning. Vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-

Studieaktiviteter

 • praktikuppgift - 4 timmar
 • Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik + fältuppgift

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Niemi Annika
 • Sjölund Terese
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (63 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

HV har valfri praktik v. 45-51 och SJ och BM v. 2- 8.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-06 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-07 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-13 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-14 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-11 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-12 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-13 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-16 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-17 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-18 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-19 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar

Kurs- och studieplansökning