Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen ökar inom vårdandet av den inre medicinska och kirurgiska patienten.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet: - kan studerande tilllämpa evidensbaserad vårdvetenskap i det inre medicinska och kirurgiska vårdkontextet - kan studerande förverkliga vården av den inre medicinska och kirurgiska patienten - förstår studerande samverkan mellan hälsoresurser och hälsohinder som orsakas av inre medicinska/cancersjukdomar/ kirurgiska sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter - förstår studerande den perioperativa vårdprocessens grunder

Innehåll

- Patientundersökning - Inre medicinska, cancer och kirurgiska vårdens centrala vårdaktiviteter och undersökningar - Beslutsprocessen i vården; planering, förverkligande och bedömning av vårdarbetet - Läkemedelsadministrering - Grunderna till den kirurgiska patientens pre-, intra-, och postoperativa vård - Vaccinationsberedskap (nätkurs 1sp)

Förkunskaper

Kurser som skall vara avklarade (studenten har deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet behöver inte ännu vara klart): Anatomi och fysiologi Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet Klinisk vård I

Litteratur

SKHOLE material Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Studentlitteratur Iivanainen, A et al, Sairauksien hoitaminen, 2010, Tammi, ISBN-13:9789513154950 Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och Klinisk omvårdnad II. + aktuella artiklar, webbmaterial som föreläsarna hänvisat till och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Självstudier med inlämning av uppgifter (SKHOLE) Examination 2 Godkända övningar och simuleringar Examination 3 Ordinare tentamen

Lärare

 • Holmström Anna
 • Skogster Annika

Examinator

Holmström Anna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-03-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning