Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen ökar inom vårdandet av den inre medicinska och kirurgiska patienten.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet: - kan studerande tillämpa evidensbaserad vårdvetenskap i det inre medicinska och kirurgiska vårdkontextet - kan studerande förverkliga vården av den inre medicinska och kirurgiska patienten - förstår studerande samverkan mellan hälsoresurser och hälsohinder som orsakas av inre medicinska/cancersjukdomar/ kirurgiska sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter - förstår studerande den perioperativa vårdprocessens grunder

Innehåll

- Patientundersökning - Inre medicinska, cancer och kirurgiska vårdens centrala vårdaktiviteter och undersökningar - Beslutsprocessen i vården; planering, förverkligande och bedömning av vårdarbetet - Läkemedelsadministrering - Grunderna till den kirurgiska patientens pre-, intra-, och postoperativa vård - Vaccinationsberedskap (nätkurs 1sp)

Förkunskaper

Kurser som skall vara avklarade (studenten har deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet behöver inte ännu vara klart): Anatomi och fysiologi Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet Klinisk vård I

Litteratur

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro. Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Studentlitteratur Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och Klinisk omvårdnad II. + aktuella artiklar, webbmaterial som föreläsarna hänvisat till och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Självstudier med inlämning av uppgifter Examination 2 Godkända övningar och simuleringar Examination 3 Ordinare tentamen

Lärare

 • Carstens Laura
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Rehnström Henrik
 • Silfver Jessica
 • Sjölund Terese
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (91 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-02-27 - Tentamina
 • 2020-03-01 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 12:00 - 16:00 F249 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skogster Annika
2020-01-15 12:00 - 16:00 F143 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Sjölund Terese
Skogster Annika
2020-01-16 09:15 - 12:00 F249 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Sjölund Terese
Skogster Annika
2020-01-21 09:15 - 12:00 F249 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-01-23 09:15 - 12:00 F143 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Karbin Daniela
Skogster Annika
2020-01-28 09:15 - 14:00 F249 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skogster Annika
2020-01-30 09:15 - 12:00 F249 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-03 08:00 - 17:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-03 08:00 - 17:00 E493 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård SKILLS Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-03 08:00 - 17:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-04 08:00 - 17:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Kielo Emilia
Rehnström Henrik
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-04 08:00 - 17:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-04 08:00 - 17:00 E493 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård SKILLS Rehnström Henrik
Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-04 09:15 - 17:00 E485 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Förvaring Silfver Jessica
2020-02-05 09:00 - 13:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Carstens Laura
Niemi Annika
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-05 09:00 - 13:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Carstens Laura
Niemi Annika
Skogster Annika
2020-02-05 09:00 - 12:30 E493 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård SKILLS Carstens Laura
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-11 08:00 - 17:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-11 08:00 - 17:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-11 08:00 - 17:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård SKILLS Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-12 08:00 - 17:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-12 08:00 - 17:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-12 08:00 - 17:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård SKILLS Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-13 09:00 - 13:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Niemi Annika
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
2020-02-13 09:00 - 13:00 E380 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skogster Annika
2020-02-13 09:00 - 12:30 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Skills Niemi Annika
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-18 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Carstens Laura
Skogster Annika
2020-02-18 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Carstens Laura
Skogster Annika
2020-02-19 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Grönlund Anu
Skogster Annika
2020-02-19 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Grönlund Anu
Skogster Annika
2020-02-20 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Rehnström Henrik
Skogster Annika
2020-02-20 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Rehnström Henrik
Skogster Annika
2020-02-25 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-25 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-26 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-26 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Silfver Jessica
Skogster Annika
2020-02-27 08:00 - 11:00 B323 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-02-27 08:00 - 11:00 E385 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Tentamen Ekman Petra
Grönlund Anu
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-02-27 08:00 - 11:00 E383 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Tentamen Ekman Petra
Grönlund Anu
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-02-27 08:00 - 11:00 F365 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Tentamen Ekman Petra
Grönlund Anu
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-04-08 13:00 - 15:00 OMTENTAMEN Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård OMTENTAMEN ? Du skall ha tillgång till dator och en kamera som du bandar dig själv med under hela tentamen (både bild och ljud). Om bandningen av någon orsak saknas är tenten automatiskt underkänd. Anmälning sker via itsLearning. Omtenten ordnas endast för studenter som är underkända, möjlighet att höja sitt vitsord finns inte denna gång. Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-05-19 10:00 - 12:00 Klinisk vård II -OMTENTAMEN 2 OMTENTAMEN i klinisk vård II för dem som inte kom igenom tenten. Anmälning på itsLearning sätts in. Skogster Annika
Åkermarck Erica

Kurs- och studieplansökning