Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande uppnår kompetens i barnmorskekunskap under förlossning, samt vården av den nyfödda, professionalitet, familjecentrerad barnmorskekunskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studerande kunna det centrala i att planera, genomföra och självständigt sköta en regelbunden förlossning. - kunna förlossningsmekanismen. - kunna bäckenets uppbyggnad. - känna till smärtlindringsformer under förlossningen. - kunna barnmorskans ansvarsområde och vård under regelbunden förlossning. - kunna barnmorskans ansvarsområde och vård av mor och barn omedelbart efter förlossningen.

Innehåll

- Förlossningsmekanismen, dokumentering undersökning och uppföljning av kvinnans och fostrets hälsa under regelbunden förlossning. - vård, observation och uppföljning av det nyfödda barnet, samt stöd och handledning vid första amningen. - övningar och simulering - smärtlindringsformer under förlossning -anatomi- och fysiologi; bäckenet, mellangård, placentafunktion, fostrets circulation -CTG-tolkning, introduktion till ST-analys (STAN), flow.

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier FIHV del 1 (WHO amningshandledarkunskap), FIHV del 2.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

- övningar och simulering - obliatoriskt deltagandet, - studiebesök till förlossningsavdelningen kombinerad med placenta undersökning och avnavlingsövningar - Seminarier; presentation av aktuella forskningsartiklar (referat) obligatorisk. Frånvaro från seminarie kompenseras med extra skriftligt arbete: analys av 2 forskningsartiklar på området, arbetet lämnas in inom två veckor efter seminarier

Litteratur

1) Paananen et al 2015 eller Paananen et all, 2012 Kätilötyö. 2:lantio 2.2 istukka, napanuora, sikiökalvot. sikiökehitys, 3:3.2,3.3 Välitön syntymän jälkeinen kätilötyö 2) Abascal Gudrun,2008; Att möta förlossningssmärtan, Bonnier fakta 1a) alternativ; Budowick, M. 1993. Anatomisk Atlas. Liber. ISBN 91-47-00091-0. s. 264-285. 1b) Faxelid et al.2009 (eller nyare upplaga). Lärobok för barnmorskor: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Studentlitteratur, Lund. 3)Ingemarsson I, Ingemarsson E 2006 eller nyare upplaga. Fosterövervakning med CTG.1-11. - WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience ISBN 978-92-4-155021-5 - CTG utbildningen (http://ctgutbildning.se/) 4)Aktuella forskningsartiklar. se its Learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • simulering - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänt tentamen (vårdlära delen (PS) 60% Anatomidelen, anestesiologi och 50% för godkänt vitsord. deltagandet i övningar deltagandet i studiebesöket och skriftlig rapport deltagandet i simulering

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3, bokning på gång

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-02-04 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 13:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-08 13:00 - 14:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-09 09:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-10 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning, online föreläsning med Novia Stenbäck Pernilla
2020-01-14 13:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-15 09:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-21 09:15 - 10:15 E383 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning, tentamen i bäckenets anatomi Stenbäck Pernilla
2020-01-21 10:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-22 09:15 - 12:00 E254 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-22 13:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-28 09:00 - 12:45 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-28 13:30 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-04 09:15 - 12:00 B325 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-04 13:15 - 16:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-05 09:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-05 09:15 - 15:00 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-06 09:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-06 09:15 - 15:00 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-07 09:15 - 13:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla

Kurs- och studieplansökning