Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får ett starkt värdegrund till sitt yrkesområde som barnmorska. Barnmorskestuderande har kunskap och förmåga att diskutera de etiska frågor och konflikter som uppkommer på barnmorskans olika yrkesområde Barnmorskestuderande känner de vanligaste orsaker till morbiditet och mortalitet i sitt yrkesområde samt statistiken och grundläggande begreppena på sitt yrkesområde

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att diskutera och beakta etiska frågor och konflikter som uppkommer i barnmorskeyrkets område i samhället och på personliga plan. -Studerande känner ICMs etiska kod som värdegrund i barnmorskans yrkesområde. -studerande grundar barnmorskearbete till barnmorskans värdegrund och utövar kvalitativt och etiskt högklassiskt barnmorskearbete -studerande känner de senaste inhemska forskingarna inom barnmorskeyrkets område - studerande känner till barnmorskans historiska bakgrund och kan se yrkets uveckling mot de krav som yrket ställer.

Innehåll

-brnmorskearbetets historia -barnmorskans etisk kåd och värdegrund -lagstiftning, födelse- och morbiditetregistret -forskat inom reproduktiv hälsa, graviditet, förlossning- och gynekologiskvård -central statistik inom området Projekt:poster och abstrakt tangerande kursen -studiebesök till historiska museet inom barnmorskeyrkets område

Förkunskaper

sjukskötarutbildning

Kursen ersätter följande kurser

- värden, etik och lagstiftning i barnmorskans arbete -barnmorskearbetets historia

Mer information

-information om Barnmorskeförbundet - studierbesök till historisk museet (Stockholmsgatan) obligatorisk närvaro 70%

Litteratur

Eskola,Kaarina. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. kap. 1.WSOY Faxelid et al. 2001.Lärobok för barnmorskor.Studentlitteratur, Lund.kap.1 Hänninen, Sisko-Liisa.1965.Kätilötyön vaiheita.Otava. Helsinki Paananen et al. 2007. Kätilötyö. Edita. kapittel 1 http://www.suomenkatiloliitto.fi; Från hemsida; Kätilöliitto nyt ja ennen (speciellt historia) Kätilön työ Tuotteet,ladattavat tuotteet; speciellt Med huvud hand och hjärta, Kansainväliset asiat tiedotteet ja kannanotot linkit -ICM; barnmorskans etiska kod -Lag som tangerar barnmorskans arbete eller yrket-sexuala- och reproduktiva rättigheter -databaser som tangerar barnmorskans arbete -WHOs anvisningar i barnmorskans arbete -föreläsningsmaterialet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 54 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

*godkänd tentamen *godkänt och presenterad poster och abstakt från barnmorskeyrketsområde från historien till nutiden *forsknings rapport inom barnmorskeyrkets område i finländska universität

Lärare

 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-05-31

Kursens tidtabell

se nedan

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning