Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utvecklingsarbetet är anknutet till hälsovårdarens verklighet. Studenten ska nå fördjupad förståelse inom det egna yrkesområdet. Studenten utvecklar sin förmåga att lösa praktiska problem på arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar ansvar för att utveckla hälsovårdararbetet vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten att ha redskap att kunna utveckla hälsovårdaryrket och förena det teoretiska och praktiska kunnandet i vårdverkligheten. Studenten har förmåga att fördjupa sin förståelse inom hälsovårdararbetet. Studerande har förmåga att hitta teoretiska lösningar även i praktiska problem på området.

Innehåll

Examensarbetet kan ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet och t.ex. utmynna i en tidningsartikel, i en poster eller ett abstrakt om arbetet. Idén till utvecklingsarbetet ska vara godkänd av hv-läraren. Studenten kan presentera arbetet på olika tillfällen eller konferenser t.ex. nationella eller internationella utbildningsdagar, seminarier eller kongresser.

Förkunskaper

Studenten kan påbörja sitt utvecklingsarbete under det fjärde studieåret. Studenten ska ha avklarade studier inom sjukskötarutbildningen och inneha kunskap om hälsovårdarens specialområde.

Litteratur

Terveydenhoitaja Vård i fokus Andra branschtidningar Litteratur enligt eget val

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Utvecklingsarbetet bedöms med vitsord 0-5. Utvecklingsarbetet följer processbeskrivningen 10% Ämnet är tydligt avgränsat, arbetet är av lämplig längd och språket är felfritt och löpande 10% Arbetet har en vetenskaplig bakgrund och ett tydligt syfte 30% Arbetet tillför något nytt till branschen 30% Arbetet har en pedagogisk koppling 10% Arbetets framförande och ledande av diskussion om det egna ämnet 10%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-05 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-24 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-02-25 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-02-26 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-02-27 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-02-28 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-02-29 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-03-01 08:00 - 16:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare
2020-04-01 15:15 - 17:30 F367 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Presentation av utvecklingsarbeten. Ekman Petra
Grönlund Anu
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-05-05 13:00 - 15:00 C350 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Presentation av utvecklingsarbeten. Ekman Petra
Grönlund Anu

Kurs- och studieplansökning