Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens vetenskapliga kompetens innefattande att studenten kan avgränsa ett tema för utveckling av vården och kan utnyttja kunskap med vetenskaplig metodik och systematik. Vidare kan studenten utnyttja gjorda rapporter och forskningar och tolka dem mot en vårdvetenskaplig referensram. Studenten kan även utnyttja handledning (substans, metod och språk) på ett relevant sätt

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -utföra ett utvecklingsarbete där vetenskaplig metodik och systematik används samt skriva en rapport på arbetet. -logiskt och kritiskt granska och tolka utvecklingsarbeten. -presentera data enligt vetenskapliga principer och argumentera för sina åsikter.

Innehåll

Handledning i grupp och individuellt. Deltagande i fem planseminarier och i tio presentationer av examensarbeten. Självständiga studier. OBS! Följande gäller studerande som påbörjat sina studier 2006-2009: Gällande presentationsdeltagande skall antalet vara 12 (inkl.den egna presentationen och opponeringen),3 av dessa skall studenten ha gjort i andra utbildningsprogrammens klustrar. För studerande som påbörjat sina studier 2010 och efter det skall aktivt delta i 15 presentationer (inkl. den egna presentationen samt opponeringen),3 av dessa skall studenten ha gjort i andra utbildningsprogrammens klustrar.

Förkunskaper

Avklarade kurser i vårdforskningens grunder, metodik samt kurserna i vårdvetenskap.

Mer information

Det är önskvärt att det arbete som studerande gör är ett beställningsarbete eller ingår i ett projekt.

Litteratur

Arcadas Skrivguide Guide för examensarbete inom social- och hälsovården

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 360 timmar
  • handledning seminarier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Jeglinsky-Kankainen Ira
  • Savolainen Jari
  • Stenbäck Pernilla
  • Onninen Berit

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Avdelningens tidtabell för examensarbetsprocessen publiceras på avdelningens hemsida i studieguiden. Timetable for the degree thesis process and Thesis Forum will be announced in the department of health and welfare's homepage in stydy guide.

Examinationsformer

2012-06-04 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning