Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan tillämpa sina tidigare kunskaper i vård samt aktuell forskning i mötet med patienter i olika åldrar med olika kulturell bakgrund i hemvårdskontexten. Studerande får en inblick i det administrativa arbetet inom hemvården och öppenvården. Studenten lär sig klientcentrerad och utvärderande dokumentering

Läranderesultat

Studenten känner till grunderna för hemvårdens verksamhet Opiskelija tuntee kotihoidon toimintaperiaatteet Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala samarbetsparter är och vet vilka yrkesgrupper som hör till hemvårdens mångprofessionella team Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka toimivat kotihoidon moniammatillisessa tiimissä Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur det administrativa arbetet hänger samman med det praktiska arbetet ur sjukskötarens perspektiv Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä käytännön työhön sairaanhoitajan näkökulmasta Studenten övar sådana kliniska färdigheter som hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/ öppenvården Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä kädentaitoja, joita terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa kotiympäristössä/avohoidossa Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt klientens ålder och kulturella bakgrund Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta Studenten kan planera, genomföra och utvärdera ett hembesök och kan prioritera vårdbehovet, uppskatta och dokumentera näringsbehov och - tillförsel, hygien, rörlighet och läkemedel Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon tarpeita, arvioida ja dokumentoida ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa, liikkumista sekä lääkitystä Studenten kan självständigt genomföra ett hembesök Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kotikäynnin

Innehåll

Se inlärningsresultaten

Förkunskaper

Klinisk vård 1 Anatomi och fysiologi Klinisk vård 2 teorin avklarad Läkemedelsbehandling och -räkning Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning Hemvård och öppenvård Klinisk vård-praktik (minst 5 veckor)

Mer information

Praktikuppgiften (reflektiv dagbok) lämnas in senast den sista dagen av praktikavsnittet.

Litteratur

Se teorikursen

Studieaktiviteter

 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 14 timmar
 • Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Praktikuppgiften är obligatorisk att genomföra och beskrivs på Itslearning.

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift och -utvärdering. Praktikuppgiften lämnas in på Itslearning en vecka efter avslutad praktik.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Stockmann-Broo Christine
 • Meyer-Arnold Marianne

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (66 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-14 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-15 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-16 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-17 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-20 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-21 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-22 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-23 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-24 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård

Kurs- och studieplansökning