Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen skall ge en introduktion till hälsovård samt närliggande vetenskap

Läranderesultat

-bli bekant med hälso-och sjukvårdssystemet i vårt land - känna till organisationen av och det huvudsakliga innehållet i hälsovården för alla åldersgrupper - känna till och förstå de grundläggande begreppen inom hälsovård (ex. hälsa, livskvalitet, hälsofrämjande, hälso-och sjukdomspanorama, preventiv och promotiv vård) -ha grundkunskap om befolkningens hälsopanorama samt hälso-och socialvårdsservicen i kommunen - ha grundläggande kunskaper i folkhälsovetenskapens innehåll och metoder -ha grundläggande kunskaper om miljöns hälsorisker samt miljöns användning inom vårdområdet - ha grundläggande kunskap om faktorer som inverkar hälsofrämjande under människans livscykel, samt en inblick i utvecklingspsykologins grunder

Innehåll

Hälso- och sjukvårdens organisation och planeringssystem Folkhälsovetenskap, innehåll och metoder Hälsovård för olika åldersgrupper miljöhälsovård hälsofrämjande verksamhet

Förkunskaper

inga förkunskaper krävs

Mer information

obligatorisk närvaro vid seminarier, grupp- och projektarbete, tentamen

Litteratur

Handouts för föreläsningarna delas ut vid kursens början 27.8.08 Senare skickas de per e-post enligt listan för anmälda studerande Tilläggslitteratur för kursen i hälsovård för 08 VÅ och 08 AV. Från den angivna litteraturen läses de avsnitt som motsvarar de genomgångna sekvenserna. Hurme M. (toim.) 1997. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö : opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan . Helsinki : Työterveyslaitos. Kantola P., Lehtimäki R, Talsi M. 1993. Folkhälsoarbetets grunder . Helsingfors . Tryckericentralen. Medin J.,Alexandersson K. 2000.Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie . Studentlitteratur.Lund. Pietilä A-M.(toim.) 2002.Terveyden edistäminen : uudistuvat työmenetelmät .WSOY. Helsingfors Social- och hälsovårdsministeriet 2005. Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer. Handbok för personalen. Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:12. Stakes. Skolhälsovården 2002 : en handbok för skolhälsovårdare, läkare, grundskolor och kommuner. Stakes oppaita Viisainen K. (red.) 2000. Screeningundersökningar och samarbete inom mödravården : rekommendationer. Helsingfors : STAKES, 2000 Serie: (STAKES. Oppaita, ISSN 1236-0724 ) Internet adresser www.stakes.fi www.vn.fi www.ktl.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Onninen Berit

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBS!!!!! Den aktuella tidtabellen delas ut vid kursens början 27.8.2008

Examinationsformer

 • 2008-09-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning