Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden klarar av att planera och förverkliga helhetsvården för den födande kvinna vid regelbunden förlossning under handledning samt vården av det nyfödda barnet. Studerande kan identifiera när en regelbunden förlossning förändras till risk (avvikande) förlossning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna förverkliga barnmorskekunskap under förlossning enligt teorikunskapen Teoriatietojen integroiminen käytännön tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa Studerande kan i samarbete med handledare sköta självständigt en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt barnmorskans kompetenser (eller handledning vårda den risk gravida föderskan unde förlossning) Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy hoitamaan ohjauksessa säännöllisen (fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin mukaisesti (tai Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana olevaa synnyttäjää) Studerande kan administrera och handleda modern/familjen i olika smärtlindrings metoder både farmakologiska och icke farmakologiska Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä Studerande kan dokumentera förlossningsförloppet enligt anvisningar Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana ohjeitten mukaisesti Studerande känner till hur förlossningsförloppet följs upp och känner till hur förlossnings förloppet eventiúellt kan påskyndas (eller Studerande skall känna till och upptäcka när förlossningen avviker från det normala och kan dela ansvaret med andra inom arbetsteamet samt dokumentera detta) Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa arvioida koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti) Studerande har etisk förhållningssätt både till patienten och till medarbetarna och handla tvärprofessionellt Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä perhettä että moniammatillisesti Studerande känner till hur fostrets välmående följs upp ( eller kan aggera vid eventuella avvikelser) Opiskelija tietää sikiön voinnin seurantamenetelmät (tai osaa toimia sikiö indikaatiolla) Studerande kan göra och tolka inre- och yttre undersökningen Opiskelija suoriutuu sisä- ja ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä taidoista Studerande kan planera och förverkliga vården för föderskan och hennes familj under en normala förlossning (eller kan aggera under handledning vid akuta situationer under förlossning) Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin että perheen näkökulmasta (tai osaa toimia ohjatusti synnytyksen aikana akuuteissa tilanteissa) Studerande har kliniska hand färdigheter i förlossningsvård Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot synnytyksen hoitoon Studerande kan följa upp välmående och förverkliga vården av den nyfödda och handleda vid första amning Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja hoidon toteumista Studerande skall kunna agera och förbereda för det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart efter förlossningen, och kunna förbereda och färdigställa återupplivningsbordet för det nyfödda Opiskelija osaa toimia ja valmistella erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon, osaa valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle Studerande skall kunna påbörja återupplivning av den nyfödda vid behov inom barnmorskans ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för transport för vidare vård Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen elvytyksen kätilön vastuu alueella ja valmistella vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

Studerande följer handledande barnmorsakans arbetsturer enligt överenskommelse under praktikperioden (10 veckor) -studerande planerar och genomför förlossningsvården i samarbete med handledaren. - deltagande i multiprofessionell simulering på kvinnokliniken

Förkunskaper

Avklarade kurs i tori och praktik; Familjeriktad hälsovård (för barnmorskor) Godkänd prestation i kursen barnmorskearbete vid regelbunden förlossning, samt barnmorskearbete vid oregelbunden förlossning. Godkända terminstentamen i läkemedelsräkning. Om det gått över två år sedan barnmorskearbete under regelbunden förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studeranden skall söka studieplatsen via Jobiili enligt överenskommelse med aktuell och aktiv cv. Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som Barnmorskearbete vid förlossning, teori 1, regelbunden förlossning. Föreläsningsmaterialet och utdelat material -aktuella forskningsartiklar -den centrala litteratiuren på avdelningen

Studieaktiviteter

  • simulering och praktikuppgift - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handlett praktik med en barnmorska som handledare -inlämnad egen- och handledarens värderingsblankett, arbetslista samt egna målsättningar. - aktivt deltagande i diskussionsforumet på its learning (varje student kommer med 1-2 inlägg och svarar på 4 inlägg) -deltagande vid multiprofessionell simulering på kvinnokliniken

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Studerande skall vara förberedd att följa handledande barnmorskas arbetsturer. Arbetstid 38t/ve, Obs! 8t/dag - nattur är undantag.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-10 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-12 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-13 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-19 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-20 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-23 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-24 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-25 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-26 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-27 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-30 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-01 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-02 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-03 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-04 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-07 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-08 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-09 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-10 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-23 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-24 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning

Kurs- och studieplansökning