Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande når barnmorskans kliniska kompetens inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården den gynekologiska patienten i det tvärprofessionella teamet samt vården av familjen och kvinnan i sexual och reproduktiv hälsa.

Läranderesultat

studerande kan planera och förverkliga vården i samarbete med handledaren för den gynekologiska patienten på gynekologisk avdelning, - jour eller -poliklinik Opiskelija osaa toteuttaa saavuttanut kätilötyön kliinisen osaamisen ohjattuna gynekologisella osastolla, päivystyksessä tai - poliklinikalla. Studenten har ett mångprofessionelt samarbete med vårdteamet på enheten Opiskelijalla on kokemusta moniamatillisesta tiimistyöskentelystä Studerande förstår barnmorskans roll och ansvarsområdet i denna specifika kontext Opiskelija tietää kätilön roolin ja vastuualueet tässä kontekstissa Studenten har kunskap och kan utföra vårdhandlingarna specifika inom den gynekologiska vården Opiskelija osaa toteuttaa hoitotimenpiteitä jotka ovat erityisiä gynekologisessa hoitotyössä. Studerande känner till och kan vägleda den gynekologiska patienten i hälsovårdsorganisationen och samarbeta samt kan deltar i vården inom detta kompetensområde Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys gynekologisen potilaan hoitopolusta, tietää ketkä osallistuvat potilaan hoitoon ja osaa osallistua oman osaamisalueensa puitteessa.

Innehåll

Studerande gör sina praktiska studier (3 veckor) inom gynekologisk vård på gynekologisk poliklinik, jour eller vårdavdelning. Inlärningsdagbok Valfri praktik inom barnmorskearbete kan göras på valfri i samråd med handledande lärare avtalas

Förkunskaper

Vården av kvinnor och barn Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv hälsa (godkänd examination) Familje Inriktad Hälso Vård del 1 och 2.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Om studerande redan gjort praktik på gynekologisk avdelning skall 3 veckor praktik utföras på en valbar avdelning inom barnmorskekontexten. Studerande skriven en reflektiv dagbok under sin praktik och refererar vården/vårdåtgärderna till vetenskapliga referensser.

Litteratur

-samma som på motsvarande teorikurs -aktuell litteratur på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 10 timmar
  • Praktik - 125 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd praktik (8t/dag), handledaren skall vara barnmorska eller sjukskötare inom den gynekologiska vården. För den valfria praktiken inom barnmorskeområdet skall studenten självständigt lägga upp målsättningar för praktiken som godkänns av den handledande läraren och handledaren -egen- och handledarens värdering, arbetslista, målsättningar retuneras till handledande lärare inom en vecka efter godkänd praktik

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P4 under 4 året eller alternativt P1-P2 under 5 året.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning