Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvatpå svenska, muntligt och skriftligt, sinom sitt studieområde samt kunna skriva rapporter och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Att skriva på svenska Textsorter och genrer Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler, textgenrer, översättning. Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2014 Version 2.1 Reuter, Mikael. 2006. Översättning och språkriktighet Reuter, Mikael. 2015 Så är ska det låta Svenska skrivregler. 2017, Språkrådet Artiklar och stenciler enligt anvisningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 distansuppgift 30 p Examination 2 litteraturanalsy 30 p Examination 3 fackuppsats 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 12:30 - 14:30 B325 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-01-15 12:30 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-01-22 12:30 - 14:30 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-01-29 12:30 - 14:30 B325 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-02-06 12:30 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-02-13 12:30 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-02-19 12:30 - 14:30 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj
2020-03-04 12:30 - 14:30 B325 Inhemska språk 2, svenska FV Eklund Kaj

Kurs- och studieplansökning