Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal på högskolenivå. Studerande blir förtrogen med bland annat rekryteringsdokument och -terminologi samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha förvärvat sådana muntliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska Muntliga presentationer Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och anvisningar Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk) samt skolspråk svenska eller finska på högstadiet och/eller gymnasiet.

Litteratur

Av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 31 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Muntliga presentationer och simulation på finska. - 14 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntliga test 25 eller 27.2.2020.

Examinationskrav

Muntliga uppgifter 30 p Stödmaterial 10 p Skriftliga inlämningsuppgifter med miniförhör 40 Muntligt test 70 p

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-12-20 till 2020-01-21

Examinationsformer

 • 2020-01-30 - Tentamina
 • 2020-01-30 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-16 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-21 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-30 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-04 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-11 12:45 - 15:00 B326 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-18 12:45 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-25 12:45 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, muntliga test Herva Marja
2020-02-27 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2,muntliga test Herva Marja
2020-03-05 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-03-12 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-03-17 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja

Kurs- och studieplansökning