Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande blir förtrogen med bland annat rekryteringsdokument och -terminologi samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska Muntliga föredrag och presentationer Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och anvisningar Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntliga tentamen: 12.12 och 14.12

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2016-05-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 12:30 - 15:00 E383 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-05 12:30 - 15:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-12 12:30 - 15:00 B522 IInhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-19 12:15 - 15:30 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-26 12:30 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-03 12:30 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-10 12:00 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-16 12:00 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika

Kurs och studieplanssökning