Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva rapporter och andra dokument relaterade till arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och rapporter.Diskussioner och muntliga presentationer.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Litteratur

Materialet publiceras på It's learning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Självstudier - 34 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 tentamen 40% Examination 2 Diskussion, presentation och skriftlig rapport 40 % Examination 3 Ordförhör, möte 20 %

Lärare

Stolt Kerstin

Examinator

Stolt Kerstin

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-07-31

Kursens tidtabell

Kursen pågår period 1

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 12:30 - 15:00 B522 Inhemska språk 1, svenska för FV Stolt Kerstin
2019-09-11 12:30 - 15:00 B522 Inhemska språk 1, svenska för FV Stolt Kerstin
2019-09-18 10:45 - 12:30 B522 Inhemska språk 1, svenska för FV Rancken Ulrika
Stolt Kerstin
2019-09-25 12:30 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska för FV - självstudier Magmarapporten Stolt Kerstin
2019-10-03 12:30 - 15:00 B326 Inhemska språk 1, svenska för FV - gruppdiskussion Stolt Kerstin
2019-10-15 10:15 - 12:00 B522 Inhemska språk 1, svenska för FV - presentationer Stolt Kerstin
2019-10-25 08:30 - 11:00 Inhemska språk 1, svenska för FV TENTAMEN Stolt Kerstin
2019-10-25 08:30 - 11:00 D4106 Inhemska språk 1, svenska för FV TENTAMEN Stolt Kerstin

Kurs- och studieplansökning