Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet och facktexter Mötesteknik Meddelanden och anvisningar Rapporter Språkriktighet och språkvård Muntlig kommunikation i vårdsituationer

Förkunskaper

Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk).

Mer information

Vissa obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på kursplan i Itslearning. Omtentamen 1 22.11.2019 kl. 14 - 16.30 Omtentamen 2 26.3.2020 kl. 12.30 - 15.00

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 18 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Mötesövning i grupp

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: tentamen, skriftlig uppgift, mötesteknik. Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: skriftlig tentamen (60%), skriftlig uppgift (25%), mötesteknik (15%). Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15% (deltagande i mötesövning) Examination 2 Forskningrapport 25% Examination 3 Skriftligt tentamen 60%

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-28 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-09-10 12:30 - 14:30 B328 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-09-18 09:15 - 10:45 B522 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
Stolt Kerstin
2019-09-25 10:15 - 12:00 E387 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-10-03 10:15 - 12:00 B325 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-10-10 12:15 - 14:00 B323 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-10-15 13:15 - 15:00 B326 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-10-25 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 1, finska FV Rancken Ulrika
2019-10-28 09:00 - 11:30 D4106 Inhemska språk 1, finska FV tentti Rancken Ulrika
2019-11-22 14:00 - 16:30 B328 Inhemska språk 1, finska FV omtent Rancken Ulrika

Kurs- och studieplansökning