Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 40 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Gray Pamela

Examinator

Gray Pamela

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-14 12:30 - 15:30 F249 Nursing Ethics Gray Pamela
2019-11-14 13:00 - 15:30 B320 Nursing Ethics Gray Pamela
2019-11-18 08:00 - 16:00 Nursing Ethics Mandatory Gray Pamela
2019-11-19 08:00 - 16:00 Nursing Ethics Mandatory Gray Pamela
2019-11-20 08:00 - 16:00 Nursing Ethics Mandatory Gray Pamela
2019-11-21 08:00 - 16:00 Nursing Ethics Mandatory Gray Pamela
2019-11-22 08:00 - 16:00 Nursing Ethics Mandatory Gray Pamela
2019-12-04 09:00 - 12:00 D4110 Nursing Ethics Gray Pamela

Kurs- och studieplansökning