Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin kompetens inom den kliniska mentalvården beträffande patienter som lider av olika former av kriser, missbruks -och grunläggande mentala problem. Studerande utvecklar kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen ökar inom undersökning, emottagande och vårdandet av den akut sjuka patienten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna identifiera, bemöta och vårda patienter i olika former av kriser och missbruk. Studenten kan även igenkänna och bemöta grundläggande mentala aspekter inom vården. Studenten skall också förstå de viktiga principerna vid emottagandet av en patient vid en jourpoliklinik. Studenterna måste veta principerna för in- hospital avancerad resuskitering.

Innehåll

- olika former av kriser - krisvård - krisservice - olika former av missbruk - grundkunskap i mentalvård - introduktion i jourpoliklinisk vård - emottagande och undersökning av den akut sjuka eller skadade patienten på en jourpoliklinik - multiprofessionellt samarbete - vårdkedjan: prehospital vård - jourpoliklinisk vård - läkemedelsadministration

Förkunskaper

Avklarade studier före deltagande i kursen: Klinisk vård I och II Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Anatomi och fysiologi Minst ett praktikfält bör vara avklarat före kursen

Kursen ersätter följande kurser

finns inte motsvarande

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Hemtentamen i kris och drog Examination 2 Tentamen inom poliklinisk vård på itsLearning i skolan Introduktionsföreläsningen är obligatorisk. Frånvaro måste kompenseras.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-12-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning