Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - Studeranden utför ett konkret utvecklingsuppdrag i arbetslivet inom sitt eget kompetensområde, antingen som ett mindre självständigt projekt eller som del av ett större pågående projekt. - Den studerande fördjupar sitt kunnande i forskningsmetodik, projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - kunna tillämpa projektmetoder för att utveckla sitt eget yrkesområde. - inneha fördjupad kunskap inom ramen för sitt eget kompetensområde.

Litteratur

på gång...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 126 timmar
 • Självstudier - 115 timmar
 • - 136 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - Godkänt genomfört projekt tillsammans med arbetslivet. - Godkänd skriftlig projektrapport som är litteraturbaserad och innehåller projektplan, genomförande, utvärdering och reflektion i förhållande till Arcadas allmänna kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap samt i förhållande till relevant yrkesspecifik kompetens.

Examinator

Forss Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2014-12-10 - Tentamina
 • 2014-12-10 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-12-10 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning