Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förståelse för människokroppens byggnad och funktioner och förstå de bakomliggande kemiska grunderna för människokroppens funktioner samt ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten : -kunna beskriva människokroppens byggnad och namnge organen på svenska och med vetenskapliga namn -förstå och kortfattat kunna beskriva de olika organsystemens; rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, matspjälkningssystemets, urinorganens, fortplantningaorganens, de endokrina organens, nervsystemets och sinnesorganens funktioner. -vara medveten om mekanismerna för uppkomst av sjukdom -känna till och förstå de kemiska lagbundenheter som gäller i människokroppen och som yrket förutsätter.

Innehåll

Anatomi, fysiologioch patologi: Den friska människokroppens byggnad och funktion och uppkomsten av sjukdom. Människokroppens kemi: Materimängd, diffusion o osmos, vatten- o elektrolytbalans, syra- basbalans. Grundbegrepp. Materiemängd och koncentration. Diffusion och osmos. Vatten och elektrolyter. Syror, baser, och pH-begreppet. Godkänd kurs är ett förhandskrav för Medicinska ämnen I

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

2005-2007: GH-2-001 Anatomi, fysiologi och patologi (4 sp) AV-2-001 Människokroppens kemi (1 sp) -2004: Anatomi och fysiologi 1 Anatomi, Fysiologi och Patologi Biomekanik

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen Liber. Stockholm. ISBN: 9789147084357 Tilläggslitteratur: Haug et al. Människans fysiologi. Liber. Stockholm Bukowski et al. Anatomisk atlas. Liber. Stockholm Nienstedt et al. Människans fysiologi och anatomi. Esselte. Uppsala. Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte. Uppsala. Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp. Esselte. Nacka.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Självstudier - 100 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar
  • instuderingsfrågor - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 183 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 183 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är godkänd i sluttentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (75 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2019-11-22
  • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-22 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 15:00 - 16:00 F143 Anatomi och fysiologi Introduktion Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-09-18 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-09-23 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-09-25 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-09-26 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-10-03 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-17 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-22 10:00 - 12:00 E385 Anatomi och fysiologi Tentamen BM B323, HV E385 Enoksson Maria
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-22 10:00 - 12:00 B323 Anatomi och fysiologi Tentamen BM B323, HV E385 Enoksson Maria
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-22 12:00 - 14:00 E385 Anatomi och fysiologi Tentamen SJ E385 Enoksson Maria
Tillman Ilse
Åkermarck Erica

Kurs- och studieplansökning