Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studeranden fördjupar sin kunskap om akutvårdens läkemedel i syfte att lära sig administrera dem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande klara av att administrera och självständigt påbörja sådan läkemedelsbehandling som ordineras av läkare för den akut insjuknade eller skadade patienten.

Förkunskaper

Akutvård - Grundnivå 1 Akutvård - Grundnivå 2 Specialteman inom akutvård; barn, kvinnor och psyk

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-5-4 Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito. SanomaPro. ISBN 9789526340241 Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S. 2016. Oireista työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6 Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 31 timmar
 • Självstudier - 74 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik
 • Takala Sami
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-15 09:15 - 13:15 E492 Akutvård - Klinisk farmakologi Ericsson Christoffer
2019-10-23 09:00 - 12:30 F369 Akutvård - Klinisk farmakologi (tent)

Kurs- och studieplansökning