Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter kurset skall studerenden kunna: - identifiera akut insjuknade patient - anamnes och undersökning av insjuknande patient - sköta akut insjuknande patient efter läkarkonsultationen

Läranderesultat

- Studenten kan igenkänna och bedöma patientens akuta insjuknande genom att använda sig av en vårdkunskap integrerad med patofysiologi och medicin. Studenten kan utföra undersökningar och genomföra åtgärder enligt givna direktiv eller efter konsultering för patienter utsatta för medicinska och kirurgiska problem. - Känna igen och vara medvetna om sin fysiska förmåga (styrkor och svagheter) samt möjliga behov för fysisk utveckling för uppbehållandet av sin arbetsförmåga

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna även att delta i ett obligatoriskt fysiskt test

Förkunskaper

Akutvård - Grundnivå 1 Akutvård - Grundnivå 2 Specialteman inom akutvård; barn, kvinnor och psyk

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649- 5-4 Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito. SanomaPro. ISBN 9789526340241 Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S. 2016. Oireista työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6 Käypähoito-suositukset Terveysportti Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
 • Praktiska övningar - 52 timmar
 • Självstudier - 130 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik
 • Ring Joachim
 • Silfver Jessica
 • Takala Sami
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-03 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Takala Sami
2019-09-05 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-05 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Takala Sami
2019-09-11 09:15 - 15:30 D4110 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2019-09-18 09:15 - 15:30 E494 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Takala Sami
2019-09-18 09:15 - 15:30 E482 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-23 09:00 - 15:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
2019-09-23 09:15 - 15:00 E491 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2019-09-25 09:15 - 15:30 D4107-08 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2019-09-30 09:15 - 12:45 E493 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2019-10-03 08:30 - 15:00 Akutvård - Avancerad nivå Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-04 08:30 - 15:00 Akutvård - Avancerad nivå Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-08 08:30 - 15:00 Akutvård - Avancerad nivå Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-23 09:15 - 16:00 E490 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Silfver Jessica
2019-10-24 09:15 - 16:00 E491 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Silfver Jessica
2019-10-24 09:15 - 16:15 E482 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-25 09:15 - 16:15 E491 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Silfver Jessica
2019-10-25 09:15 - 16:15 E482 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Silfver Jessica
2019-11-08 09:15 - 13:15 E383 Akutvård - Avancerad nivå (tent) Ericsson Christoffer
2019-12-05 09:15 - 12:15 E387 Akutvård - Avancerad nivå (tent) Ericsson Christoffer
2019-12-18 09:15 - 12:15 E385 Akutvård - Avancerad nivå (tent) Ericsson Christoffer

Kurs- och studieplansökning