Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten uppvisar kunskaper och färdigheter för vårdnivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att uppvisa kunskaper och färdigheter som behövs för arbete på prehospital vårdnivå.

Innehåll

Kursen omfattar det nationella teoriprovet i akutvård, förberedelse inför samt utförandet av de praktiska proven i akutvård. Det nationella teoriprovet består av flertalet olika slags frågor (flerval, korta svar, esseéaktiga). Tenten består av fem delområden samt läkemedelsräkning. För godkänt vitsord krävs 65% av de totala poängen.(OBS! gränsen för godkänt kommer att höjas till 70% från hösten 2019). Delmområden: A) Medicinskt kunnande, fysiologi och patofysiologi B) Akutvårdens vårdteknologi samt arbetssäkerhet C) Igenkännandet av vårdbehov samt utförandet av akutvård D) Läkemedelsbehandlingen i akutvården E) Akutvårdsservice och ledarskap samt Läkemedelsräkning.

Förkunskaper

Akutvård - Avancerad nivå Akutvård - Trauma Akutvård - Klinisk farmakologi Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 1 Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 2

Litteratur

Ensihoidon valtakunnallinen teoriakoe Suositeltava kirjallisuus, päivitetty 23.11.2018 Teoksista / oppaista uusimmat painokset ? Potilasturvallisuus: Helovuo-Kinnunen- Peltomaa-Pennanen ? Kuisma-Holmström-Nurmi-Porthan- Taskinen: Ensihoito ? Suuronnettomuusopas (terveysportti) ? Oireista työdiagnoosiin ? Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja) http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITU S_lasten _kaltoinkohtelu.pdf ? EKG akuuttihoidossa: Juha Jormakka ja Jukka Kettunen Käypä Hoito-suositukset (Duodecim); ? Elvytys ? Elvytys (vastasyntynyt) ? Hengitysvajaus (äkillinen) ? Aivovammat ? Aivoinfarkti ja TIA ? Sepsis (aikuiset) ? Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus) ? Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) ? Kuolevan potilaan oireiden hoito ? ST-nousuinfarkti ? Sydäninfarktin diagnostiikka ? Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST- nousuja ? Sydämen vajaatoiminta Huom! - Terveysportista on saatavilla e- kirjana mm. EKG (soveltuvin osin) - Ensihoito-opas (www-versio) - Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla: Jari Säämänen (soveltuvin osin) - Ensihoidon perusteet (soveltuvin osin)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1, Nationellt teoriprov i akutvård Examination 2, Praktiskt prov

Lärare

  • Carstens Laura
  • Ericsson Christoffer
  • Paakkonen Heikki
  • Rehnström Henrik
  • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Teoriprovet är möjligt att skriva våren 2019 på följande datum: 17.1 14.2 14.3 Alla prov sker kl. 09.00 - 13.00 och görs på skolans dator. Praktiska provet bokas till våren, cirka vecka 16. Gruppindelningen görs närmare tidpunkten.

Kursanmälningstid

2020-01-01 till 2020-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:00 - 13:00 F365 Valtakunnallinen hoitotason tentti HTS Ericsson Christoffer
2020-02-12 09:00 - 13:00 E385 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Ericsson Christoffer
2020-04-28 09:00 - 17:00 E493 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-04-28 09:15 - 17:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-05-02 09:00 - 17:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-05-02 09:00 - 17:00 E493 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami

Kurs- och studieplansökning