Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla hälsostationernas mottagningsverksamhet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - ha redskap att befrämja befolkningens hälsa - ha redskap att vårda folksjukdomar - känna till och kan tillämpa de senaste forskningsresultatetn i sin verksamhet

Innehåll

Studieorientering Grunderna för primärhälsovårdens arbete Individuell- / Grupphandledning

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Material ges av föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 65 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 170 timmar
 • Självstudier - 160 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 närvaro på närstudiedagarna Examination 2 godkända essäer, distansuppgifter och inlärningsdagbok

Lärare

 • Blomster Marika
 • Brantberg Bettina
 • Halmén-Björkestam Susanne

Examinator

Blomster Marika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning