Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Barnmorskekunskap av den sjuka nyfödda Barnmorskekunskap under avvikande graviditet Familje- och Kvinnocentrerad barnmorskekunskap planerande och förberedande kompetens relaterat till avvikande föräldraskap både före under vid och efter förlossning. känna till det centrala inom moderskapetspsykologi Tvärprofessionellt handlande vid avvikande förlossning då barnet är i behov av speciell omsorg. Fosterdiagnostik och embryologi

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten kunskap om de vanligaste risker för det nyfödda barnet och känner till verksamheten kring dessa. Förståelse för samband mellan graviditets- och förlossningskomplikationer och konsekvenser av dessa för fostrets och barnets hälsa. Känna till, handla samt handleda och stöda kvinnan och familjen i ett multiprofessionellt team vid graviditetskomplikationer. Tillämpa kunskaper inom de medicinska, teknologiska och barnmorskans kunskapsområden i vården av graviditetskomplikationer och vården av det nyfödda barnet vid avvikelser. Reflektion omkring etiska situationer som kan uppkomma inom barnmorskans yrkesområde

Innehåll

-graviditetens inverkan på fostrets hälsa: prenatal vård -moderskapets psykologi, 1sp/ Det nyfödda barnet: -Asfyxi , infektion, skador, sjukdomar och missbildningar -nyföddas näringtillstånd och vitala funktioner -humangenetik och embryologi

Förkunskaper

Avklarad kurs i FIHV 1+2

Litteratur

-Gerhardt Sue. 2008. Rakkaus ratkaisee - varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle.2.painos. Edita Prima Oy. Helsinki 2008. -Ingemar Ingemarsson.2006. Fosterövervakning med CTG.Studentlitteratur. ISBN 13. 978-91-44- 04524- 5(speciellt 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14). -Kemppinen Kaarina. 2007. Early Maternal Sensitivity. Continuity and Related Risk Factors.Doctoral dissertation. Depatment of Child Pscychiatry. Univeristy of Kuopio and Kuopio University hospital. Department of Pediatrics. University of Oulu. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 412. -Koistinen, Ruuskanen, Surakka 2004:Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi -Paananen. Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä. 2012. Kätilötyö. Edita. 3.3, 4.1, 4.2, 5.1,508-524. -Reunala, Paavonen, Rostila. 2003. Sukupuolitaudit: Sukupuolitaudit ja raskaus, Vastasyntyneiden ja pikkulasten sukupuolitaudit. Duodecim. -WHO; Kangaroo mother care method to reduce morbidity and mortality in lowbirth-weight infants. http://www.who.int/rhl/newborn/hpscom/en/print. htm l Uvnäs Moberg.Kerstin.2007. Rauhoittava kosketus. Oksitosiinin paratava vaikutus kehossa. Edita. Helsinki. -Föreläsningar -Litteratur kring nyfödda barnet meddelas senare -Aktuella artiklar -Referenslitteratur:Heinonen, Kantoluoto, Lehtomäki, Lähdemäki, Paganus, Sandelin: Leijonaemojen tarinat. 2005.WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • simuleringar - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuell uppgift i moderskapets psykologi, direktiv på itslearning Instuderingsfrågor inför workshop (induktion) Portfolio/inlärningsdagbok Delatagande i övningar, workshops,gästföreläsningar

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:00 - 11:00 B326 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,embryologi: Minja Perhrsson Silfver Jessica
2020-01-08 09:00 - 12:00 B325 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,kromosomer: Minja Pehrsson Silfver Jessica
2020-01-09 13:00 - 15:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,ärftlighet: Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2020-01-13 12:00 - 15:00 B326 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,fosterdiagnostik: Minja Pehrsson Silfver Jessica
2020-01-16 09:00 - 12:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-21 13:00 - 16:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-22 15:00 - 16:30 E253 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård ETRI- Mette Pontan Pontan Mariette
Silfver Jessica
2020-01-24 09:00 - 12:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-27 09:00 - 16:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Workshop/simu Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-27 09:00 - 16:00 E482 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-30 09:00 - 16:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Worksshop+ föreläsning NEO? Silfver Jessica
2020-01-30 09:00 - 16:00 E482 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning