Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

GYNEKOLOGISK KOMPETENS: studerande kan planera och förverkliga vården i samarbete med handledaren för den gynekologiska patienten på gynekologisk avdelning, - jour eller - poliklinik eller anna poliklinik/ mottagning avdelning inom barnmorskearbete. Opiskelija osaa toteuttaa saavuttanut kätilötyön kliinisen osaamisen ohjattuna gynekologisella osastolla, päivystyksessä tai - poliklinikalla tai muun kätilötyöhön liittyvällä vastaanolla/poliklinikalla tai osastolla. Studenten har ett mångprofessionelt samarbete med vårdteamet på enheten Opiskelijalla on kokemusta moniamatillisesta tiimistyöskentelystä Studerande förstår barnmorskans roll och ansvarsområdet i denna specifika kontext Opiskelija tietää kätilön roolin ja vastuualueet tässä kontekstissa Studenten har kunskap och kan utföra vårdhandlingarna specifika inom vården i de valda kontexten. Opiskelija osaa toteuttaa hoitotimenpiteitä jotka ovat erityisiä valitun kontekstin hoitotyössä. Studerande känner till och kan vägleda patienten/klienten i hälsovårdsorganisationen och samarbeta samt kan deltar i vården inom detta kompetensområde Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys potilaan/asiakkaan hoitopolusta, tietää ketkä osallistuvat potilaan/asiakkaan hoitoon ja osaa osallistua oman osaamisalueensa puitteessa. NEONATATOLOGISK KOMPETENS: Målsättningen med kursen är att ge barnmorskestuderande beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet. studerande har beredskap att transportera ett kritiskt sjukt barn i kuvös mellan vårdenheterna. Studerande har beredskap att förbereda återupplivningsbordet, (sug), syresätta och ventilera den nyfödda vid behov. Studerande kan ta hand om nyföddas näringstillstånd och behärskar olika metoder att nära barnet. Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i relation till sitt nyfödda barn.

Läranderesultat

GYNEKOLOGISK KOMPETENS: Studerande når barnmorskans kliniska kompetens inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården den gynekologiska patienten i det tvärprofessionella teamet samt vården av familjen och kvinnan i sexual och reproduktiv hälsa. NEONATOLOGISK KOMPETENS: Målsättningen med kursen är att ge barnmorskestuderande beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet. studerande har beredskap att transportera ett kritiskt sjukt barn i kuvös mellan vårdenheterna. Studerande har beredskap att förbereda återupplivningsbordet, (sug), syresätta och ventilera den nyfödda vid behov. Studerande kan ta hand om nyföddas näringstillstånd och behärskar olika metoder att nära barnet. Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i relation till sitt nyfödda barn.

Innehåll

GYNEKOLOGISK KOMPETENS: Studerande gör sina praktiska studier (3 veckor) inom gynekologisk vård på gynekologisk poliklinik, jour eller vårdavdelning. Valfri praktik inom barnmorskearbete kan göras på valfri i samråd med handledande lärare avtalas NEONATOLOGISK KOMPETENS: Handledd barnintensivvårdpraktik 5sp Eller VALBAR YREKSPRAKTIK; studerande kan fritt välja 5sp (3ve, 38h ve) praktik inom barnmorskeyrkets område enligt eget intresse. MÅLSÄTTNINGAR: studerande skapar själv sina målsättningar till studieperioden kompletterande sitt tidigare kunnande och fördjupar sin förståelse om barnmorskans yrkesområden. Studerande skriver en inlärningsdagbok över inhämtad kompetens från det valda praktikområdet med minst två refererade artiklar inom området.

Förkunskaper

Vården av kvinnor och barn Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv hälsa (godkänd examination) Familje Inriktad Hälso Vård del 1 och 2. Om det gått över två år sedan sexual och reproduktiv hälsa, barnmorskearbete under oregelbunden graviditet kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

Neonatal praktik, på neonatal intensiv eller övervakningsavdelning (konsultera ansvarig lektor vid bokning av praktikplats) Om studerande har tidigare gjort både neonatalvård och gynekologisk vård i sjukskötarutbildningen kan hen välja fritt 5sp fördjupad yrkespraktik inom barnmorskeyrkets område vid två tillfällen. Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som på motsvarande teorikurs -aktuell litteratur på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 30 timmar
  • praktikuppgiften - 12 timmar
  • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

-godkänd praktik (8t/dag), handledaren skall vara barnmorska eller sjukskötare inom den gynekologiska vården. För den valfria praktiken inom barnmorskeområdet skall studenten självständigt lägga upp målsättningar för praktiken som godkänns av den handledande läraren och handledaren -egen- och handledarens värdering, arbetslista, målsättningar retuneras till handledande lärare inom en vecka efter godkänd praktik

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

P1 och P2, allternativt P4 eller som sommarstudier

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-21 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-22 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-23 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-28 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-29 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-30 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-05 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-06 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård

Kurs och studieplanssökning