Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall känna till de specifika vårdaktiviteter och vårdformer på avdelningar för akut-, och kritiskt sjuka patienter.

Läranderesultat

Studenten behärskar den teknologi och de metoder som är nödvändig i arbetet med kritiskt sjuka patienter på olika avdelningar Opiskelija hallitsee eri menetelmät ja teknologiat kriittisesti sairaan potilaan hoidossa eri osastoilla Studenten har handlingsberedskap att se människan i den kritiskt sjuka patienten samt kan bemöta anhöriga med respekt och medkänsla Opiskelijalla on toimintavalmiudet nähdä ihminen kriittisesti sairaassa potilaassa sekä osaa kohdata omaisia kunnioittavasti sekä myötätuntoisesti Studenten kan ta emot ordinationer och utföra dem Opiskelija osaa vastaanottaa sekä toteuttaa lääkemääräyksiä Studenten kan samarbeta med övriga teammedlemmar Opiskelija on yhteistyökykyinen Studenten känner till den apparatur som används på avdelningen och förstår principerna för hur dessa används Opiskelija osaa osastolla käytössä olevien laitteiden käytön ja tuntee niiden toimintaperiaatteet Studenten kan reflektera över det etiska i olika vårdsituationerna Opiskelija osaa pohtia eri hoitotilanteiden eettisyyttä

Innehåll

Praktik på jourpoliklinik eller intensivvårdsavdelning.

Förkunskaper

Avklarad praktik i Klinisk vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018). Praktiken innehåller 38 timmar praktik plus 2 timmar dagbokskrivning per en vecka.

Litteratur

M.Castrèn et al. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY, 2009, ISBN 978- 951-0-32492. Alaspää et al. 2003 Uusi ensihoidon käsikirja. Hygieia. ISBN 951-26-4982-9 Aktuella artiklar Anne Kaarlola et al.Teho- ja valvontatyön opas. 2010, Duodecim, ISBN 978-951-656-254-7 Sidorna 57-131 + 149-186. ISBN 951-26-4676-5. Aktuella artiklar. Föreläsningsmaterial.

Studieaktiviteter

Praktik - 280 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: -Målsättningar för praktiken -Dagbok

Lärare

  • Skogster Annika
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-26 till 2020-05-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 A504.1 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård

Kurs- och studieplansökning