Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan verkställa anestesisjukvårdens metoder i praktiken och förstår betydelsen av ett patientsäkert arbetssätt.

Läranderesultat

Studenten kan följa med och delta enligt egen förmåga i förberedelse, vården och eftervården av patient som erhållit anestesi Oppilas seuraa ja osallistuu omien kykyjensä mukaan anestesioidun potilaan valmisteluun, hoitoon sekä jälkiseurantaan Studenten känner till apparatur, material, verktyg, instrument och de mest allmänna läkemedlen inom anestesivården Oppilas tuntee laitteet, välineet, työkalut, instrumentit ja yleisesti käytössä olevat lääkkeet anestesiatyössä Studenten kan använda sig av safe surgery check list och förstå dess betydelse för säkerheten Oppilas osaa käyttää turvallisen kirurgian tarkastuslistaa ja ymmärtää sen tarkoituksen turvallisuudelle Studenten kan skapa för patienten en trygg och lugn omgivning Oppilas osaa luoda potilaalle turvallisen ja rauhallisen ympäristön Studenten förstår induktionen och övar sig enligt möjligheter i i.v. kanylering, ventilering och säkrandet av andningsväg Oppilas ymmärtää induktion ja harjoittelee mahdollisuuksien mukaan iv kanylointia, ventilointia sekä hengitysteiden varmistamista

Innehåll

praktik

Förkunskaper

Bör ha avklarat: - Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet - Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning - Klinisk vård PRAKTIK! (inremedicin och kirurgi) Bör ha deltagit: - Klinisk vård III

Mer information

Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

Rosenberg et al. Anestesiologia ja tehohoito. 2014. Duodecim. Ilola et al. Anestesiahoitotyön käsikirja. 2013. Duodecim. Bodelsson et al. Anestesiologi. 2011. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik samt godkänd fältuppgift

Lärare

Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2016-12-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-25 12:15 - 13:00 D4110 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen

Kurs- och studieplansökning