Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten, efter avklarad kurs, kan fungera, självständigt, prehospitalt inom akutvården på grundnivå samt att skapa förutsättningar för evaluering av de vitala organens funktionsförmåga och svikt av dessa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att jobba självständigt inom akutvården på grundnivå samt vara förmögen att bedöma de vitala organens funktionsförmåga och kunna identifiera problem.

Innehåll

Kursen består av tre delar: 1. övningar och simulerad undervisning i akutvård 2. Vitala organ- anatomi och fysiologi: Neuroanatomi och fysiologi, cirkulation och andning 2,5 sp 3. testning av akutvård på grundnivå.

Förkunskaper

- Anatomi och fysiologi - Klinisk vård 1 - Akutvård - Grundnivå 1 - Praktik: Akutvård på grundnivå

Mer information

Kursens alla delar har obligatorisk närvaro.

Litteratur

Castrén et al. 2002. Ensihoidon perusteet. SPR. Pelastusopisto. Otavan kirjapaino. ISBN 951-98649-5-4 Sand et al. 2007. Människokroppen. Liber. ISBN 91-47- 084357 Budowick et al. 1998 eller senare. Anatomisk atlas. Liber. ISBN 91-47-00091-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Praktiskt prov - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 84 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 84 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Grönlund Anu
 • Rehnström Henrik
 • Takala Sami
 • Tillman Ilse

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Omtentamensdatum

 • 2020-04-24
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2020-03-04 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-25 09:00 - 18:00 E493 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-25 09:00 - 18:00 E486 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-25 09:00 - 18:00 E494 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-25 09:00 - 18:00 E491 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest) Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-02-25 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 2
2020-02-26 09:00 - 18:00 E493 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest) Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-02-26 09:00 - 18:00 E494 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-26 09:00 - 18:00 E482 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-27 09:00 - 18:00 E494 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-27 09:00 - 18:00 E482 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest)
2020-02-27 09:00 - 18:00 E493 Akutvård - Grundnivå 2 (Grundnivåtest) Deltagare: Henrik Rehström Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-03-04 09:15 - 11:15 E385 Akutvård - Grundnivå 2 (Vitala organ tent) Ericsson Christoffer
Tillman Ilse

Kurs- och studieplansökning