Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är att: -Behärska den prehospitala vårdkedjan. -Känna igen patientens tillstånd och kunna påbörja vården på grundnivå. -Kunna hänvisa patienten till fortsatt vård. -Kunna bedöma situationen och kalla på tilläggshjälp vid behov -Kunna använda den utrustning som används i akutvården -Känna till och kunna tillämpa anestesivårdsmetoder som används inom akutvården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan den studerande på en grundläggande nivå: -Bemöta och kommunicera med patient och anhöriga -Förstå betydelsen av teamarbete och kommunikation i vårdsituationer -Använda den utrustning som används inom akutvården -Känna till nödcentralens uppgifter -Känna till radiotrafikens grunder och kunna använda kommunikationsmedel i praktiken -Kunna tolka de vanligaste hjärtrytmerna -Kunna observera, upprätthålla och åtgärda problem med de vitala livsfunktionerna. -Känna till risksituationer som kan uppkomma i prehospitala vårdsituationer -Kalla på tilläggshjälp vid behov -Kunna återuppliva en livlös patient -Känna till anestesiformer, -läkemedel och deras användning inom den prehospitala vården. -Kunna stöda patientens andning med alternativa andningsvägar - Känna igen och vara medvetna om sin fysiska förmåga (styrkor och svagheter) samt möjliga behov för fysisk utveckling för uppbehållandet av sin arbetsförmåga

Innehåll

Kursen innehåller modulerna: akutvårdens utrustning nödcentralsverksamhet akutvård på grundnivå rytmtolkning juridikens grunder Kursen innehåller uppgifter som delvis görs före kursen påbörjas. Under kursen kommer deltagarna även att delta i ett obligatoriskt fysiskt test

Förkunskaper

Hälsovård och hälsofrämjande Klinisk vård I Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Klinisk vård II

Mer information

KURSANSVARIG: Som kursansvarig för denna kurs fungerar Henrik Rehnström. ALLA FRÅGOR BÖR RIKTAS TILL HENRIK (henrik.rehnstrom@arcada.fi) SIMULERINGAR: Obligatorisk närvaro. Datum preciseras under kursen. TENTAMENSDATUM: Ger under kursen

Litteratur

Naarjajärvi, Telkki. 2019. Perustason ensihoito. Sanoma Pro. ISBN 9789526347615 Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S. 2016. Oireista työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6 rytmtolkning: Thaler M. S. 1999. The only EKG Book You Will Ever Need. 4:th edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. Skhole-videon Käypähoito Terveysportti Föreläsningskompendier Föreläsningsmaterial Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 56 timmar
 • Praktiska övningar - 56 timmar
 • Självstudier - 118 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Teoriprov - praktiska övningar - simulationer

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik
 • Ring Joachim
 • Silfver Jessica
 • Takala Sami

Examinator

Rehnström Henrik

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-10-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-23 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-30 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-07 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-21 09:15 - 14:00 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-10-22 09:15 - 16:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-10-22 09:15 - 16:15 E490 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-10-23 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-10-24 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-01 12:15 - 16:00 E492 Falck besök Carstens Laura
Ericsson Christoffer
2019-11-04 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-04 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 10:00 - 14:00 D281 Akutvård - Grundnivå 1 Ergonomi, grupp A Ring Joachim
2019-11-06 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-06 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-07 09:15 - 15:15 E482 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-07 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-08 09:15 - 15:15 A311 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-11 09:15 - 15:15 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-11 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-12 08:15 - 12:00 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-12 12:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Knuutila Meri
2019-11-13 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-13 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-13 12:15 - 16:00 D281 Akutvård - Grundnivå 1 Ergonomi, grupp B Ring Joachim
2019-11-14 09:15 - 15:15 E482 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-14 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-15 08:00 - 16:00 Akutvård - Grundnivå 1 Merlot Medi intro Rehnström Henrik
2019-11-18 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-18 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-19 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-19 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-20 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-20 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-21 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-21 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-22 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Takala Sami
2019-11-22 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-25 09:15 - 12:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-25 12:15 - 16:00 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Silfver Jessica
2019-11-26 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-28 08:00 - 16:00 B326 Akutvård - Grundnivå 1 Knuutila Meri
2020-01-15 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2020-01-15 12:30 - 16:00 D4110 Akutvård - Grundnivå 1 Thessman Stefan
2020-02-05 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2020-02-20 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik

Kurs- och studieplansökning