Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet, självständigt och framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få en grund för sin karriärsutveckling. Följande allmänna kompetenser betonas under kursen: - Lärandekompetens - Digital kompetens - Global kompetens - Etisk kompetens - Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens - Ha en realistisk uppfattning om det egna lärandet i högskolestudier och betydelsen av livslångt lärande. - känna till olika verktyg, metoder och studieaktiviteter som stöd för målinriktat lärande (studieorientering) - förstår betydelsen av att jobba tillsammans för att stöda det egna lärandet - Känna till sin studieplan och reflektera över målen med studierna. - Känna till sin profession och få en insikt i kunnande, färdigheter och attityd som behövs i yrkeslivet. Digital kompetens - Förstå vikten med att utveckla sin digitala kompetens och informationskompetens under studierna - Ha färdigheter för att självständigt kunna lösa problem och utmaningar när det gäller digital information, kommunikation och innehållsproduktion. - Behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material. Global kompetens - Vara öppen för och se styrkan i kulturell mångfald. Etisk kompetens - Omfatta etiska principer för god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Kommunikativ och social kompetens - Kunna dela insikter med andra och argumentera för sina åsikter. - Kunna använda skrivguiden i skriftliga arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna Gruppträffar med lärartutor Studieorientering med studievägledare Språkstöd och kartläggning av språkkompetens Studiernas innehåll och mål med studier Multikulturella studier Del 2 (3 sp) Digital kompetens (online kurs på itslearning) 1. Digital kompetens 2. Innehållsproduktion 3. Informationskompetens 4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som en prestation på 5 sp. De båda delarna har var sitt kursområde på itslearning. Del 2: Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje vecka kommer nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även dropin för dem som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna Skrivguide Studieguide Del 2 (3 sp) Digital kompetens ikt.arcada.fi och itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna Aktivt deltagande i lektioner och lärartutorering, som påvisas i form av lärdagbok. Del 2 (3 sp) Digital kompetens Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska vara godkända.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Åkermarck Erica

Examinator

Gray Pamela

Kursens hemsida

https://www.itslearning.com/elogin/autologin.aspx?CustomerId=1774

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 10:45 - 11:30 E385 Introduction to university studies Learning competencies (survey in computer class) Ståhl Tore
2019-09-03 13:00 - 16:00 B326 Introduction to University Studies Gray Pamela
Ray Jan-Anders
2019-09-05 09:00 - 12:00 D4110 Introduction to University Studies Gray Pamela
2019-09-10 13:00 - 14:30 B325 Introduction to University Studies Mandatory. Information about the Academic year and about the vaccinations for practical training Åkermarck Erica
2019-10-09 12:00 - 13:30 B323 Introduction to University Studies Jobiili Mannevaara Pauleen
Stenbäck Pernilla

Kurs- och studieplansökning