Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2018-08-01 till 2018-10-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

Studenten kan proaktivt och multiprofessionellt
arbete för att bidra till smart
tjänsteutveckling som placerar
kunden/brukaren/patienten i centrum och som
fullt ut
använder sig av digitala lösningar. (Färdighet
och förmåga)

Studenten har kunskap om och förstår principerna
för en användarorienterad
tjänsteutveckling samt har beredskap att leda
team arbete. (Kunskap och förståelse)

Studenten kan verka för öppenhet, välbefinnande
och etisk hållbarhet på
arbetsplatser. (Värderingsförmåga och
förhållningssätt)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 • Identifiera, beskriver och agera på olika
  framtida trender för välfärdsarbetet, med
  betoning på
  digitala tjänster inom hälsa och välfärd (e-
  Hälsa)
 • Redogöra för olika teorier kring
  förändringsarbete samt kan identifiera sina egna
  påverkningsmöjligheter för att bidra till
  välbefinnande på arbetsplatser.
 • Planera och genomföra tjänsteutveckling i
  vilken slutanvändarens delaktighet ständigt
  möjliggörs och
  beaktas
 • Arbeta multiprofessionellt och målmedvetet med
  utveckling av serviceformer som är etiskt
  hållbara.
 • Kan planera och utvärdera mindre projekt i
  vilka team arbete är centralt.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:
Tjänsteutveckling
e-Hälsa
Multiproffessionellt arbete
Förändringsledarskap
Etik på arbetsplatser

Mer information

Observera att kursen är designad enligt flipped
classroom filosofi, vilket betyder att flera
viktiga moment är studentstyrda och lärandet
möjliggörs genom flexibla lösningar.
Grupparbetet är centralt och en regelbunden
närvaro krävs för att sessionerna vid Arcada
skall bli lyckade.

Litteratur

Stickdorn, M (2011) This is Service Design
Thinking: Basics – Tools – Cases.

O'Riordan, A. & Elton, J. (2016) Healthcare
Disrupted - Next Generation Business Models
and Strategies. John Wiley & Sons, Incorporated

Övriga och aktuella artiklar tillkommer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 1. Obligatoriskt att delta i föreläsningen
  positiv psykologi i arbetslivet och sammanfatta
  det egna lärandet i kort text (10 poäng)

 2. Individuellt gör alla studenter 3 olika
  quizzar som kan ge 10 poäng / quizz (totalt 30
  poäng)

 3. Teamet skriver en sammanfattande essä text om
  ledarskapets likheter och olikheter. I denna
  text ingår det en artikel från varje student som
  knyter an till studentens eget
  utbildningsområde. (max 30 poäng)

 4. Teamet presenterar sin utvecklade digitala
  tjänstedesignande tjänst/service. Och
  sammanfattar detta i en kort rapport. (30poäng)

Lärare

 • Forss Mia
 • Hernberg Mervi
 • Taskinen Topi
 • Kielo Emilia

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (194 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2018-08-13 till 2018-09-09

Examinationsformer

 • 2018-10-18 - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-10-15 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2018-08-28 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign Introduktion till kursen Forss Mia
2018-08-31 09:00 - 11:00 Ledarskap och tjänstedesign Tid för grupparbete OBS!! Ingen föreläsning
2018-09-04 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign Ledarskap; kommunikation och teamarbete (M.F) Forss Mia
2018-09-11 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign Tjänsteutveckling (M.F) Forss Mia
2018-09-13 09:00 - 11:00 Ledarskap och tjänstedesign Gemensam arbetstid för grupperna
2018-09-17 08:30 - 10:30 Ledarskap och tjänstedesign Gemensam arbetstid för grupperna
2018-09-17 10:45 - 12:15 F143 Ledarskap och tjänstedesign Change Leadersip (T.T) Taskinen Topi
2018-09-20 15:00 - 17:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-09-25 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign Välbefinnande i arbete, Åse Fagerlund Forss Mia
2018-09-25 15:00 - 17:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-09-26 15:30 - 17:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-10-02 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign Multiprofessionellt arbete (M.F) Forss Mia
2018-10-04 14:30 - 16:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-10-08 10:15 - 11:45 F143 Ledarskap och tjänstedesign eHälsa och digitalt förändringsarbete Forss Mia
Hellsten Thomas
Tana Jonas
2018-10-11 14:30 - 16:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-10-12 10:00 - 12:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign Coaching med MerviGruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-10-12 12:30 - 14:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi en gång under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 4.10, 11.10 eller 12.10. Vi går under en coaching session igenom 4 gruppers idéer och grupperna hjälper varandra att utveckla idéerna vidare. Hernberg Mervi
2018-10-18 08:30 - 10:30 F249 Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2018-10-18 08:30 - 10:30 F143 Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2018-10-18 08:30 - 10:30 D4107-08 Ledarskap och tjänstedesign Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning