Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan

- skriva arbetslivstexter för olika situationer
och målgrupper.

- använda och läsa källor kritiskt samt skriva
vetenskapliga texter.

- kommunicera muntligt på möten och i
gruppsituationer samt hålla presentationer

- analysera innehåll och ge och ta emot
konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt

Du

- förstår betydelsen av god kommunikation i tal
och skrift för arbetslivet och strävar efter att
kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

- har en vilja att hitta metoder för att
fortlöpande utveckla ditt språk
 

Läranderesultat

Kunskap

Du

- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om
hur kommunikation i text och tal i olika medier
med olika målgrupper och syften fungerar.

- visar insikt om att skrivande och talande är
kreativa processer som kräver förarbete,
bearbetning och övning.

- särskiljer textgenrer och tillämpar
lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt
och tar till dig information.

- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt
språk och litteraturens förmåga att vidga
perspektiv.
 

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner,
seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter,
självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns
examinationerna

Vetenskaplig text

Muntlig prestation

Litteraturuppgift

Arbetslivskommunikation
 

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade
studier på svenska

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i
formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
grupparbeten och avlägger alla examinationer. Se
kursprogrammet i Itslearning.

Lärare

Tikkanen Rakel

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-03 09:00 - 11:00 B320 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-05 09:00 - 11:00 B522 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-12 08:30 - 10:00 B522 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-13 09:00 - 11:00 B522 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-18 09:00 - 10:30 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-20 09:00 - 10:30 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-24 09:00 - 11:00 B320 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-04-25 09:00 - 11:00 B320 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-05-03 08:30 - 10:30 D4106 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-05-08 09:00 - 11:00 B522 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-05-10 08:30 - 10:00 B320 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-05-16 09:00 - 10:30 B522 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel
2023-05-16 10:30 - 12:00 F249 Svenska och kommunikation för vårdbranschen Tikkanen Rakel

Kurs och studieplanssökning