Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

-Ledarskap & beslutsfattande kompetens
-Klinisk vårdkompetens
-Kompetens i interprofessionellt arbete &
säkerhetskultur
-Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (kunskap):
-Du har teoretisk förståelse för patofysiologin
bakom olika sjukdomar samt symptom och
behandlingsmöjligheter
-Du har förståelse för den kirurgiska patientens
vårdprocess (pre-, intra och postoperativ vård)
-Du har förståelse för den kirurgiska patientens
hälsohinder, vårdbehov och patientens egna
resurser

Efter avlagd studieenhet (färdighet):
-Du kan tillämpa den kirurgiska patientens vård i
olika skeden av vårdprocessen på ett patientsäkert
sätt
-Du är benägen att koppla din teoretiska
kunskap i anatomi, fysiologi och medicin till
klinisk vård i praktiken

Efter avlagd studieenhet (förhållningssätt):
-Du har en förståelse för evidensbaserad
vårdvetenskap i den kirurgiska patientens
vårdprocess

Innehåll

Teori, självstudier (online), grupparbete,
seminarium, praktiska övningar och simulering

Förkunskaper

-Vårdandets grunder
-Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett
inremedicisnkt perspektiv

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk vård II & Klinisk vård III, Medicin I & II

Litteratur

-Ahonen et. al.2022. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro
-Ilola et. al.2013. Anestesiahoitotyön käsikirja.
Duodecim alternativt motsvarande på Terveysportti
(oppiportti)-> Anestesiakäsikirja
-Aura & Kinnunen. 2022. Perioperatiivinen
hoitotyö. Sanoma Pro
-Bodelsson et. al.2011. Anestesiologi.
Studentlitteratur
-Kumlien et. al. 2022. Omvårdnad och kirurgi.
Studentlitteratur

+aktuella artiklar, webbmaterial som
föreläsarna hänvisat till och
föreläsningsmaterial

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Examinationen består av fyra delar:

-Del 1: Lärsekvenser med inlämningsuppgifter
-Del 2: Grupparbete och seminarium
-Del 3: Tent (Medicin & kirurgiskt vårdarbete)
-Del 4: Övningsdagar och simulering

Lärare

  • Eronen Lotta
  • Karbin Daniela
  • Mannevaara Pauleen
  • Tillman Ilse

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (70 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

2022-09-08 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-15 13:30 - 14:30 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kirurgi- intro Zoom Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-08-15 15:00 - 15:45 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Medicinska ämnen - introduktion Tillman Ilse
2022-08-17 14:00 - 15:30 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Medicinska ämnen - online Tillman Ilse
2022-08-19 11:00 - 12:00 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kirurgi Drop-in på Zoom Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-08-23 14:00 - 15:30 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Medicinska ämnen - online Tillman Ilse
2022-08-29 14:00 - 15:00 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kirurgi Drop-in på Zoom Karbin Daniela
2022-08-30 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-08-30 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-08-30 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-01 09:00 - 16:00 E491 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-01 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-01 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-02 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-02 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-02 09:00 - 16:00 E491 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 1 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-05 09:00 - 16:00 F249 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Seminarium Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-06 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-06 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-06 09:00 - 16:00 E493 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-07 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-07 09:00 - 16:00 E491 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-07 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-08 16:00 - 18:00 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Medicinska ämnen - Kurstentamen Tillman Ilse
2022-09-09 09:00 - 16:00 E488 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-09 09:00 - 16:00 E491 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-09-09 09:00 - 16:00 E490 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Övningspass 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
2022-10-04 16:30 - 18:30 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Medicinska ämnen - Kurstentamen 2 Tillman Ilse
2022-12-05 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-05 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-05 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-21 09:00 - 12:00 E385 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kurstentamen Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-12-21 09:00 - 12:00 E383 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kurstentamen Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-12-21 09:00 - 12:00 F365 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kurstentamen Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-12-21 09:00 - 12:00 B323 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Kurstentamen Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-01-20 13:00 - 16:00 E383 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Omtentamen 1 Karbin Daniela
Skogster Annika
2023-01-20 13:00 - 16:00 E385 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Omtentamen 1 Karbin Daniela
Skogster Annika
2023-02-03 12:00 - 15:00 E385 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Omtentamen 2 Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-02-03 12:00 - 15:00 E383 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Omtentamen 2 Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning