Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenheten kommer vi att fördjupa
oss i följande kompetenser:

Professionellt bemötande
Hälsofrämjande
Klinisk vårdkompetens
Vårdetisk kompetens
Vårdvetenskaplig kompetens
Interprofessionellt arbete och säkerhetskultur

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du kan definiera helheten av den inremedicinska
patientens problematik, innefattande bakomliggande
orsaker och dess följder. Du kan redogöra för hur
man bedömer vårdbehov, utför och evaluerar vård i
varierande vårdmiljöer för patienter inom den
inremedicinska vården Du identifierar innebörden
av säkerhetskultur inom vården.
Du kan redogöra för läkemedelsbehandling av den
inremedicinska patienten. (Kunskap)

Du kan planera och tillämpa vårdhandlingar inom
den inremedicinska vården utgående från patientens
behov och rådande vårdrekommendationer. Du kan
tillämpa säkerhetskulturen inom vården. Du kan
använda dig av kunskaperna i läkemedelsbehandling
för vården av den inremedicinska patienten.
(Färdighet)

Du kan tillämpa en vårdvetenskaplig och
evidensbaserad förhållning som är öppen för
kunskap ur olika tvärvetenskapliga perspektiv. Du
kan reflektera över ditt agerande vad beträffar
säker och trygg vård. (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Vårdandets grunder

Kursen ersätter följande kurser

Delprestationer ur följande kurser:
Anatomi och fysiologi
Medicinska ämnen I, Inremedicin
Meidicnka ämnen II
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Klinisk vård I

Litteratur

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro.

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik. Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Ekwall Anna & Jansson Anna, 2022, Omvårdnad &
medicin, Studentlitteratur.

Ericson Thomas & Lind Marcus, 2020, Medicinska
sjukdomar. Studnetlitteratur.

+ aktuella artiklar, webbmaterial som
föreläsarna hänvisat till och
föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 90 timmar
 • Simulering - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • De olika teoripaketena innehåller quizz, som är en del av hela enhetens examination.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Teoritentamen i anatomi, fysiologi och medicin
Teoritentamen i inremedicin
Tentamen i läkemedelsräkning
Quiz i läkemedelsbehandling
Nätkurs

Påvisar sin kunskap genom de kliniska övningar
samt simulering.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Teoritentamen i anatomi, fysiologi & medicin 30%
Teoritentamen i inremedicin 50%
Quiz i läkemedelsbehandling 20%
Tentamen i läkemedelsräkning godkänd

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Karbin Daniela
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse

Examinator

Appelroth Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-09 12:00 - 16:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Introduktion till kursen + Intro till Paket 1 - Zoom Appelroth Maria
Skogster Annika
Tillman Ilse
2023-01-23 14:00 - 16:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Workshop Tema 1 - Zoom Tillman Ilse
2023-01-25 08:30 - 11:30 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Intro till Paket 2 + teori - Zoom Appelroth Maria
Skogster Annika
2023-01-30 09:00 - 12:00 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Intro till Paket 3 + teori Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2023-01-30 13:00 - 16:00 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Paket 3 teori Appelroth Maria
2023-01-31 12:15 - 15:15 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tema 3 Stockmann-Broo Christine
2023-02-01 09:00 - 12:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Paket 3 SJÄLVSTUDIER, inbandad föreläsning + Oppiportti kurs Appelroth Maria
2023-02-01 13:15 - 15:15 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tema 2 Tillman Ilse
2023-02-02 12:00 - 15:00 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tema 2 Skogster Annika
2023-02-03 08:30 - 11:30 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tema 2 - Zoom Skogster Annika
2023-02-03 14:00 - 16:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tentamen Zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2023-02-06 12:00 - 15:00 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Paket 2 föreläsning Appelroth Maria
2023-02-07 12:00 - 16:00 F249 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Tema 3 EKG tolkning Skogster Annika
2023-02-08 09:00 - 11:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Paket 2 - Intro till läkemedelsräkning Skogster Annika
2023-02-08 09:00 - 11:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Föreläser online, men från campus. Om någon vill komma till campus finns jag här. Föreläsningen streamas och bandas. Skogster Annika
2023-02-09 09:00 - 16:00 E490 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-09 09:00 - 16:00 E493 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-09 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-10 09:00 - 16:00 E492 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-10 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-10 09:00 - 16:00 E490 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2023-02-13 09:30 - 11:30 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Räkneworkshop 1 ZOOM Skogster Annika
2023-02-15 09:00 - 16:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-15 09:00 - 16:00 E491 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-15 09:00 - 16:00 E493 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-15 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-16 09:00 - 16:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-16 09:00 - 16:00 E493 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-16 09:00 - 16:00 E491 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-16 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-20 12:00 - 15:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv LM-räkning Workshop 2 - Zoom Appelroth Maria
2023-02-27 09:00 - 16:00 E491 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-27 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-27 09:00 - 16:00 E490 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 2 Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2023-02-28 09:00 - 16:00 E491 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-02-28 09:00 - 16:00 E490 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-02-28 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Övningspass 1 Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-03-02 09:00 - 12:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv LM-räkning Workshop 3 Skogster Annika
2023-03-03 09:00 - 12:30 B323 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT: Läkemedelsräkning Separat anmälning på itsLearning Skogster Annika
2023-03-03 12:30 - 16:30 E385 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 1 i läkemedelsräkning Separat anmälning i itsLearning Appelroth Maria
Skogster Annika
2023-03-03 12:30 - 16:30 E383 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 1 i läkemedelsräkning Separat anmälning i itsLearning Appelroth Maria
Skogster Annika
2023-03-08 09:00 - 11:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Praktik-info Zoom Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-03-09 09:00 - 11:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Paket 3 - Zoom Karbin Daniela
2023-03-09 12:00 - 14:30 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv LM-räkning workshop 4 - Zoom Appelroth Maria
2023-03-13 12:00 - 15:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv LM workhop 5 för dem som behöver - Hybrid= ZOOM och rum D173 för dem som vill delta på campus Appelroth Maria
2023-03-15 12:30 - 14:00 E385 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 2 i läkemedelsräkning Appelroth Maria
Skogster Annika
2023-03-15 12:30 - 14:00 E383 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 2 i läkemedelsräkning Appelroth Maria
Skogster Annika
2023-03-17 09:00 - 16:00 E490 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Uppsamlingsdag Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-03-17 09:00 - 16:00 E488 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Uppsamlingsdag Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-03-20 12:00 - 15:00 D173 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv LM workhop 6 för dem som behöver Skogster Annika
2023-03-21 09:00 - 16:00 E492 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-03-21 09:00 - 16:00 E487.3 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-03-22 09:00 - 16:00 E487.3 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-03-22 09:00 - 16:00 E492 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-03-27 12:00 - 15:00 F365 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 3 i läkemedelsräkning Appelroth Maria
2023-03-30 09:30 - 12:30 E385 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT 3 i läkemedelsräkning Appelroth Maria
2023-04-03 09:00 - 16:00 E487.3 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-04-03 09:00 - 16:00 E492 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-04-04 09:00 - 16:00 E487.3 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-04-04 09:00 - 16:00 E492 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Simulering Appelroth Maria
Karbin Daniela
2023-04-13 09:00 - 12:00 E385 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT i Tema 3 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-04-13 09:00 - 12:00 F365 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT i Tema 3 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-04-13 09:00 - 12:00 B323 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT i Tema 3 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-04-13 09:00 - 12:00 E383 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv TENT i Tema 3 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2023-05-08 12:30 - 14:00 Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv Teori omtentamen (Paket 3) Campus klass E385 / Online (anmälan skilt via itslearning) Appelroth Maria
Karbin Daniela

Kurs och studieplanssökning