Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I den här enheten lägger du grunden för följande
kompetenser:
?Professionellt bemötande
?Hälsofrämjande
?Klinisk vårdkompetens
?Vårdetisk kompetens
?Vårdvetenskaplig kompetens
?Interprofessionellt arbete och säkerhetskultur

Läranderesultat

Du visar genom ditt agerande att du förstår
vårdprocessen. (Kunskap)

Näytät toiminnallasi että ymmärrät hoitoprosessia

Du kan under handledning planera och genomföra
grundläggande kliniskt vårdande samt utvärdera och
dokumentera dessa. Du kan genomföra
läkemedelsbehandling på grundläggande nivå. Du
bemöter människor med olika bakgrund samt hälso-
och funktionsvariationer utgående från ett personcentrerat perspektiv. Du agerar i enlighet med
rådande direktiv och lagstiftning. Du arbetar för
hållbar utveckling inom branschen. (Färdighet)

Osaat ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa
perustasoista kliinistä hoitotyötä sekä kirjata ja
arvioida toteutettua hoitoa. Osaat toteuttaa
lääkehoitoa perustasolla. kohdat ihmisiä
erillaisilla taustoilla, terveyshaitoilla sekä
erillaisilla toiminnallisilla haasteilla. Osat
toimia lain ja ohjeistuksien mukaisesti.
Työskentelet alan kestävän kehityksen puolesta

Du förankra din professionella identitet i
vårdverkligheten och visar på ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt i din
yrkesroll. Du har ett personcentrerat närmelsesätt. (Förhållningssätt)
Pystyt ankkuroimaan omaa ammatillista
identiteettiä kliiniseen työhön ja näytät että
sinulla on
poikkitieteellinen lähestymistapa
ammattiroolissasi.

Förkunskaper

Deltagit i kursen vårdandets grunder eller
motsvarande
Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

?Genomförd och godkänd praktik på överenskommen
plats.
?Handledning i grupp regelbundet
?Godkänd praktik enligt läranderesultat (allmänna
och individuella)
Godkänd praktikuppgift (kopplat till
hälsofrämjande, evidens och ett patientcase samt
självreflektion i enlighet med PPU)
?Slutvärdering utgående från läranderesultaten
(muntlig och skriftlig utförd av både studenten
och praktikhandledaren)

Lärare

  • Ekman Petra
  • Gray Pamela
  • Silfver Jessica
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-11-15 14:00 - 15:00 Grundvård, Praktik Praktikinformation https://arcada.zoom.us/j/61782846633 Meeting ID: 617 8284 6633 Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-11-21 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-22 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-23 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-24 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-25 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-25 14:00 - 15:00 Grundvård, Praktik Grupphandledning ONLINE, obligatorisk https://arcada.zoom.us/j/65689318954 Ekman Petra
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-11-28 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-29 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-11-30 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-01 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-02 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-02 13:30 - 14:30 Grundvård, Praktik Grupphandledning, obligatorisk, Online https://arcada.zoom.us/j/65689318954 Ekman Petra
Stockmann-Broo Christine
2022-12-05 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-06 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-07 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-08 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-08 15:00 - 16:00 Grundvård, Praktik Grupphandledning online, obligatorisk https://arcada.zoom.us/j/65689318954 Ekman Petra
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 08:00 - 16:00 Grundvård, Praktik
2022-12-15 09:00 - 11:00 F249 Grundvård, Praktik Praktikgenomgång PÅ CAMPUS, obligatorisk FÖR SJ PPU-träff (Anu och Annika) Ekman Petra
Nyberg Anu
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning