Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I den här enheten lägger du grunden för följande
kompetenser:
Professionellt bemötande
Hälsofrämjande
Klinisk vårdkompetens
Vårdetisk kompetens
Vårdvetenskaplig kompetens
Interprofessionellt arbete och säkerhetskultur

Läranderesultat

Du förstår hur människor med olika bakgrund samt
hälso-och funktionsvariationer bör bemötas. Du kan
identifiera de centrala skedena i vårdprocessen
och återge grunderna för kliniskt vårdande. Du kan
redogöra för grunderna i läkemedelsbehandling och
-räkning samt beskriva grunderna i anatomi och
fysiologi. Du känner till lagstiftningen gällande
hälso-och sjukvård samt läkemedelsbehandling.
(Kunskap)

Du kan utifrån givna ramar planera vården, välja
adekvata vårdhandlingar,behövlig utrustning
ochgenomföra vården aseptiskt. Du kan utvärdera
och dokumentera vårdprocessen. Du kan koppla dina
kunskaper i anatomi och fysiologi till
vårdkontext. Du kan på grundnivå tillämpa digital
och teknologisk kompetens i vårdandet. Du kan
utföra läkemedelsräkning på grundläggande nivå.
(Färdighet)

Du bemöter patienter på ett respektfullt sätt och
kan reflektera kring detta. Du utvecklar ett
aseptiskt samvete. Du inleder din yrkesetiska
utveckling.(Förhållningssätt)

Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av
god kvalitet och uppmuntra möjligheter till
livslångt lärande för alla. (Punkt 4, FN:s globala
mål för hållbar utveckling)

Innehåll

Teorimoduler (självstudiematerial, föreläsningar,
quiz)

Praktiska övningar: agerande i nödsituationer,
grundvård, nutrition, elimination, exitus,
ergonomi, hjälpmedel, per os-läkemedel, sc
injektioner, patientbedömning, utdelning av
läkemedel)

Avdelningsdag: casebaserad övning

Simulering: Vårdprocessen, aseptik, bemötande,
teamarbete, patientbedömning

Workshops i anatomi och fysiologi samt
läkemedelsbehandling

PPU

Mer information

kompetens påvisas i form av övningar+simulering.

Litteratur

Anatomi, fysiologi och medicin:
Litteraturen anges på Itslearning

Läkemedelsbehandlingen:
Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd
Lars André Olsen / Maria Hälleberg Nyman ISBN
9789127140967

Vårdläran:
Hoitotyön taidot ja toiminnot: Rautava-Nurmi
et.al, 2019, Sanoma PRo ISBN 9789526352930
ELLER Sjuksköterskans omvårdnadskunnande en
praktisk och teoretisk grundbok: Klang et.al 2014,
Pearson ISBN9780273744801

Samt under kursen givet material

Referenslitteratur:
Medicinsk teknik, Boman & Wickström,
studentlitteratur, ISBN 9789144087078

Aseptik: referenslitteratur i
föreläsningsmaterialet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 95 timmar
 • Nätbaserade - 100 timmar
 • simulering - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Teoritentamen/Grundkompetens i klinisk vård

Teoritentamen i anatomi, fysiologi,medicin
Teoritentamen i läkemedelsbehandling samt tentamen
i
läkemedelsräkning
Quizz/uppgifter i varje paket

Läkemdelsbehandling 3/10sp
Anatomi och fysiologi 2/10sp
Vårdandets grunder 5/10sp

Vitsord baserar sig på

Teoritentamen i grundvård 30%
Quizz i teoripaketen (medeltal av alla) 20%
Läkemedelsteori 30%
Räkning (godkänd)
Anatomi och fysiologi 20%

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Arell-Sundberg Marina
 • Ekman Petra
 • Eronen Lotta
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Karbin Daniela
 • Silfver Jessica
 • Sjölund Terese
 • Skogster Annika
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (69 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 09:00 - 10:00 F249 Vårdandets grunder Introduktion Silfver Jessica
2022-08-29 10:15 - 12:15 E385 Vårdandets grunder Jobiili CV Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-08-29 10:15 - 12:15 F365 Vårdandets grunder Jobiili CV Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-08-30 14:15 - 15:00 Vårdandets grunder- Anatomi och fysiologi Introduktion till anatomi, fysiologi och medicin Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-05 14:30 - 15:30 Vårdandets grunder - Anatomi och fysiologi Workshop Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-06 08:30 - 11:30 A511 Validering Silfver Jessica
2022-09-06 12:30 - 15:30 Vårdandets grunder Intro till paket 3: Läkemedelsbehandling Intron hålls ONLINE, mera info på itsLearning. https://arcada.zoom.us/j/65303862501 Meeting ID: 653 0386 2501 Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-09-07 08:30 - 11:30 D4110 Vårdandets grunder Tenter för validering av vårdandets grunder Nyberg Anu
Silfver Jessica
2022-09-12 12:15 - 15:00 F249 Vårdandets grunder Introduktion till läkemedelsräkning Skogster Annika
2022-09-15 09:00 - 14:00 E482 Vårdandets grunder Demonstration för validering,vårdandets grunder. Separat tidsbokning för den det gäller. Nyberg Anu
Silfver Jessica
2022-09-15 15:15 - 16:15 Vårdandets grunder - Anatomi och fysiologi Workshop Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-16 09:00 - 12:00 Vårdandets grunder Online räkneworkshop för dem som vill Skogster Annika
2022-09-19 14:30 - 16:00 Vårdandets grunder -Anatomi och fysiologi Repetition och frågetimme Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-22 13:00 - 15:00 Vårdandets grunder Anatomi och fysiologi Tentamen på zoom (instruktioner på itslearning) Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-28 08:15 - 11:15 D4107-08 Vårdandets grunder Ekman Petra
2022-09-29 12:30 - 14:00 D173 Vårdandets grunder Läkekemedelsworkshop ? procent och fråge-önsketimme Workshopen hålls som hybrid, dvs både på campus i klass D173 och online Skogster Annika
2022-10-05 12:00 - 15:00 B516 Vårdandets grunder, BM22
2022-10-05 12:15 - 15:00 Vårdandets grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67488231981 Stockmann-Broo Christine
2022-10-06 13:00 - 16:00 Vårdandets grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66912142394 Karbin Daniela
2022-10-07 15:00 - 17:00 Anatomi och fysiologi Omtentamen Tillman Ilse
2022-10-10 09:00 - 10:00 Vårdandets grunder Intro paket 6 Eronen Lotta
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Tillman Ilse
2022-10-10 10:15 - 12:15 Vårdandets grunder Silfver Jessica
2022-10-10 13:00 - 16:00 Vårdandets grunder Sjölund Terese
2022-10-11 09:00 - 16:00 E491 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-11 09:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Nyberg Anu
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-11 09:00 - 16:00 E492 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-11 09:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-12 09:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-12 09:00 - 16:00 B325 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-12 09:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-12 09:00 - 16:00 E491 Vårdandets grunder Skills Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-10-14 09:00 - 12:30 E383 Vårdandets grunder Läkemedelsräkning - tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-10-14 09:00 - 12:30 E385 Vårdandets grunder Läkemedelsräkning - tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-10-14 12:30 - 13:30 Vårdandets grunder Praktikinfo om den inremedicinska praktiken, Zoom (länken kommer på itslearning) Appelroth Maria
Karbin Daniela
2022-10-20 10:15 - 12:00 E492 Vårdandets grunder FRIVILLIGA Läkemedelsworkshops (samma program förmiddag o eftermiddag). Appelroth Maria
2022-10-20 13:00 - 14:45 E492 Vårdandets grunder FRIVILLIGA Läkemedelsworkshops (samma program förmiddag o eftermiddag). Appelroth Maria
2022-10-21 14:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Omtentamen Tillman Ilse
2022-10-24 12:00 - 14:00 Vårdandets grunder Online föreläsning-Marina Arell-Sundberg Arell-Sundberg Marina
2022-10-28 09:00 - 11:00 Vårdandets grunder    Lotta Eronen is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67069193033?from=addon Meeting ID: 670 6919 3033 Join by SIP 67069193033@109.105.112.236 67069193033@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 670 6919 3033 Eronen Lotta
2022-10-28 12:00 - 15:00 Vårdandets grunder Workshop  Lotta Eronen is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65349579939?from=addon Meeting ID: 653 4957 9939 Join by SIP 65349579939@109.105.112.236 65349579939@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 4957 9939 Eronen Lotta
2022-10-31 09:00 - 13:00 E383 Vårdandets grunder Läkemedelsräkning - Omtentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-10-31 09:00 - 13:00 E385 Vårdandets grunder Läkemedelsräkning - Omtentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-11-01 08:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-01 08:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-01 08:45 - 09:15 E387 Vårdandets grunder Möjlighet att göra Jobiili bokningar kl.9 Silfver Jessica
2022-11-01 09:00 - 16:00 E491 Vårdandets grunder Silfver Jessica
2022-11-01 12:30 - 15:00 B522 Vårdandets grunder Kreativ workshop kring kommunikation och bemötande Arell-Sundberg Marina
2022-11-02 08:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-02 08:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-02 09:00 - 16:00 E485 Vårdandets grunder kallstation Silfver Jessica
2022-11-02 12:30 - 15:00 B522 Vårdandets grunder Kreativ workshop kring kommunikation och bemötande Arell-Sundberg Marina
2022-11-03 08:00 - 12:00 E490 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-03 08:00 - 12:00 E488 Vårdandets grunder Övningspass 2 Nyberg Anu
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-07 12:00 - 16:00 E385 Vårdandets grunder Läkemedelsräkning - Omtentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2022-11-08 08:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Avdelningsdag Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2022-11-08 08:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Avdelningsdag Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2022-11-09 08:00 - 16:00 E490 Vårdandets grunder Avdelningsdag Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2022-11-09 08:00 - 16:00 E488 Vårdandets grunder Avdelningsdag Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2022-11-11 09:00 - 12:00 D173 Vårdandets grunder Nyberg Anu
Stockmann-Broo Christine
2022-11-17 12:00 - 14:00 F365 Vårdandets grunder Kurstentamen Appelroth Maria
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-11-17 12:00 - 15:00 E383 Vårdandets grunder Kurstentamen Appelroth Maria
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-11-17 12:00 - 14:00 E385 Vårdandets grunder Kurstentamen Appelroth Maria
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-13 08:00 - 16:00 E487.3 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-13 08:00 - 16:00 E487.2 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-13 08:00 - 16:00 E493 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-14 08:00 - 16:00 E487.3 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-14 08:00 - 16:00 E487.2 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-14 08:00 - 16:00 E493 Vårdandets grunder Simuleringar Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2022-12-16 10:00 - 12:00 E385 Vårdandets grunder Omtentamen Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning