Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus:
I den här enheten fördjupar du följande
kompetenser:
Forskning, utveckling och innovations kompetens
Forskning och forskningskompetens är avgörande för
att uppnå hållbarhetsmålen 4, 5 och 9, som
fokuserar på inkluderande och rättvisa
utbildningsmöjligheter, jämställdhet mellan könen
och hållbar och innovativ industriell utveckling.
Forskning fokuserar också på hur man kan främja
innovation och entreprenörskap på ett hållbart
sätt, samt hur man kan använda teknologi och
innovation för att skapa social och ekonomisk
utveckling på ett inkluderande sätt.
Genom att öka vår forskningskompetens och kunskap
inom dessa områden kan vi ta välgrundade beslut och
vidta åtgärder som verkligen gör skillnad för en
mer hållbar framtid.

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:
Du kan redogöra för forskningsprocessen (Kunskap)
Du känner till olika traditioner för
kunskapsbildning i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden. (Kunskap)
Du kan identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för ditt lärdomsprov. (Färdighet)
Du kan redogöra för olika forskningsmetoder för
insamling av data och bearbetning av data.
(Kunskap)
Du kan diskutera och beaktar de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
lärdomsprov. (Förhållningssätt)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Presentera forskningsidé

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning