Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

Läranderesultat

Kunskap:
Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch och
den nordiska samhällsutvecklingen.
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen.
Branschspecifikt läranderesultat är: Du kan
redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna
för
social- och hälsovårdens lagstiftning samt
arbetsrätt.
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen.
Branschspecifikt läranderesultat är: Du kan
redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna
för
social- och hälsovårdens lagstiftning samt
arbetsrätt.

Färdighet:
Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession.
Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt i en social,
kulturell
och politisk kontext. 

Förhållningssätt:
tgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper reflekterar du över de val
du gör i din profession.
Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående från värderingar
relaterade
till den nordiska välfärdsmodellen.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Gruppuppgift Quiztester

Examinationskrav

3 Quiztester (30 %)
Gruppuppgift (50 %)
Individuell uppgift (20 %)

Lärare

  • Forss Mia
  • Gray Pamela
  • Sigfrids Ingmar
  • Ekman Petra

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (179 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 08:30 - 10:00 F143 Etisk och hållbar samhällsutveckling Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-17 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-19 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-26 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-02-02 09:00 - 10:00 F143 Etisk och hållbar samhällsutveckling Sigfrids Ingmar
2023-02-06 08:30 - 10:00 F143 Etisk och hållbar samhällsutveckling Ekman Petra
2023-02-13 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbeten Sigfrids Ingmar
2023-02-14 08:30 - 10:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-02-20 10:15 - 11:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Ingmar Sigfrids is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63410347954   Meeting ID: 634 1034 7954   Join by SIP 63410347954@109.105.112.236 63410347954@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 1034 7954   Föreläsning Bengt Wahlström (zoom) Sigfrids Ingmar
2023-02-21 08:30 - 10:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-02-23 08:30 - 10:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-02-23 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-03-01 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-03-06 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-03-14 08:30 - 10:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tid reserverad för grupparbete Sigfrids Ingmar
2023-03-23 13:00 - 15:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Gruppresentationer Sigfrids Ingmar
2023-04-05 09:30 - 11:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling (endast för ergoterapistuderande) Ingmar Sigfrids is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62639812393   Meeting ID: 626 3981 2393   Join by SIP 62639812393@109.105.112.236 62639812393@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 626 3981 2393   Slutseminarium på zoom för ergoterapistuderandena (Etisk och hållbar samhällsutveckling) Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning