Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Kommunikativ och social kompetens

Innovations- och utvecklingskompetens

Läranderesultat

Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller och
kan därtill fungera i olika sociala och kulturella
sammanhang. (Kunskap)

Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet och
innovationsprocesser. (Kunskap)

Du lägger grunden för att agera medvetet i olika
sociala, internationella och interkulturella
miljöer, och reflektera analytiskt och kritiskt
kring den egna rollen i sammanhanget. (Färdighet)

Du bidrar till att nyskapa, utveckla och utvärdera
produkter, tjänster och verksamhet på generell
nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)

Du verkar för öppenhet i grupper, organisationer
och samfund därtill kan du framföra synpunkter och
argumentera konstruktivt i olika professionella,
sociala och kulturella sammanhang.
(Förhållningssätt)

Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som är
användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 65 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Det här studieavsnittet består av två olika delar:
Självstudiematerial (30%, öppen 1.9.2022-
16.12.2022) och gruppaktivitet (70% vecka 43 eller
vecka 50). Notera att för den vecka du väljer att
delta gäller närvaro på campus måndag-fredag
klockan 9-16! Båda delarna är obligatoriska för
samtliga deltagare och det är inte möjligt att
godkännas utan att minimikraven för båda delarna
är uppnådda (minst 20 poäng i båda delarna var). 

Lärare

 • Forss Mia
 • Ekman Petra
 • Taskinen Topi
 • Hernberg Mervi

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (170 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-12-12 08:30 - 10:00 F143 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-13 09:00 - 10:00 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign D4 Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-14 08:30 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-14 12:30 - 18:00 E381 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-14 12:30 - 18:00 E380 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-14 12:30 - 18:00 B320 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-14 12:30 - 18:00 B325 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-14 12:30 - 18:00 F363 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-14 12:30 - 18:00 D173 Teamarbete och innovation Reserverat for bandning av Sprint midway pitch.
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-16 08:30 - 15:30 F143 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-17 09:00 - 17:00 B522 English Professional Communication SOC FLEX Forss Mia
Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning