Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Mer information

FUI- dagen obligatorisk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Basgruppsarbete - 60 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Lärare

 • Gray Pamela
 • Hagström Sarah
 • Kielo Emilia
 • Paakkonen Heikki
 • Ribeiro Nobre Nuno Miguel

Examinator

Gray Pamela

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Kurs- och studieplansökning