Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus. Du klarar av förändringar och kan utnyttja
olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter i
dina instruktioner, samt kan planera, organisera
och utveckla din egen verksamhet. Du kan i din
verksamhet tillämpa värdegrunden för din egen
bransch och de yrkesetiska principerna inom den.
Du tar ansvar för din egen verksamhet och handlar
i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt. Du
kan målmedvetet och mångsidigt använda olika
modeller och stilar för instruktion och
undervisning till olika målgrupp.
Du förstår och kan bära ditt ansvar som fostrare
och ledare, samt utveckla ditt ledarskap. Du kan
planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska
aktiviteter och kan utnyttja fysiska aktivitetens
möjligheter för att stöda människans utveckling
och välmående och hälsa.

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt.Du känner till i vilken
utvecklingsperiod (sensitiva period)
adepten/målgruppen är och fördjupar dina
teoretiska kunskaper inom motorisk utveckling och
inlärning. Du förstår vilka möjligheter fysisk
aktivitet har som främjande verktyg för
barns/ungdomars/vuxnas/äldres hälsa och
välbefinnande. Du utvecklar dina färdigheter inom
idrottsdidaktiska kunskaper i att planera,
genomföra och utvärdera fysiska och hälsofrämjande
aktiviteter för olika målgrupper. Du tar i
beaktande principerna för motorisk inlärning. Du
lär dig att använda olika verktyg för att motivera
adepter. Du lär dig använda en konstruktiv
kommunikationsstil. Du fördjupar dina teoretiska
kunskaper inom idrottsdidaktiska kunskaper via
litteratur och genom att söka svar på
frågor/utmaningar som uppkommer. Du kan samarbeta
i grupp och medverka till gemensamma mål. Du
förstår ditt etiska ansvar som utbildare och
ledare. Du kan bära ansvar för ditt eget arbete
och är aktiv. Du kan tillämpa de yrkesetiska
principerna för din egen bransch och arbetar för
en trygg och säker arbetskultur.

Innehåll

Föreläsningar / Praktiska demonstrationer,
projektarbete, presentationer 

Förkunskaper

II-2-210 (0) - Idrottspedagogik och -didaktik

Kursen ersätter följande kurser

II-2-205 (0) Praktik inom idrottspedagogik och -
didaktik, 10 sp

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 4 timmar
  • Praktiska övningar - 266 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Praktik kontrakt + Praktik plan
GK/UK
Examination 2 Observation 40h + Instruktion 200h +
tidredovisning GK/UK
Examination 3 Rapportering (anknuten till
studerandens profil) GK/UK
Examination 4 Deltagande på praktikreflektion
GK/UK

Lärare

  • Vaappo Marko
  • Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-24 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-10-25 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-10-26 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-10-27 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-10-28 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-10-31 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-01 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-02 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-03 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-04 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-07 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-08 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-09 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-10 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-11 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-14 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-15 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-16 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-17 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-18 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-21 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-22 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-23 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-24 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-25 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-28 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-29 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-11-30 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-01 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-02 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-05 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-07 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-08 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik
2022-12-09 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik

Kurs och studieplanssökning