Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus.

Du känner till specialidrottens historia, nuläge,
trender och utmaningar.
Du känner till fysiska aktivitetens betydelse för
olika målgrupper, kan anpassa och utveckla din
planering, utförande och utvärdering av fysisk
aktivitet till olika målgrupper med hjälp av olika
pedagogiska och didaktiska teorier. Du kan
argumentera för och jämföra olika ledarskapsstilar
och coachningstekniker för specialgrupper. Genom
att reflektera över egna lärprocesser kan du
fördjupa förståelsen av andras lärande och
utveckling. Du utvecklar ditt sätt att kommunicera
så att det kan användas som ett centralt verktyg i
ledande av specialgrupper.

Globala mål i focus:
#3: god hälsa och välbefinnande
#5: jämställdhet

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt.

Kunskap: Du kan specialidrottens historia och
nuläge i finska samhället och du känner till
utmaningar som samhället ställer på olika
målgrupper. Du kan ställa relevanta
målgruppsanpassade mål för fysisk aktivitet och
använda olika coachingsstilar för att nå målen.

Färdighet: Du har färdighet att planera, utföra,
utveckla och evaluera målgruppsanpassade
aktiviteter

Förhållningssätt: Du kan ta i beaktande fysiska
aktivitetens och träningens betydelse för olika
målgrupper och du är kapabel att reflektera kring
olika verksamhetsformer för anpassade grupper.  

Kursen ersätter följande kurser

II-2-178 (0) Idrott och anpassad motion, 5 sp 

Litteratur

Mera information på kursens Itslearning sida

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- Kurstentamen
- Valtti-praktik + tillhörande rapport
- Kursuppgifter och rapporter

Lärare

Jungell Jacob

Examinator

Jungell Jacob

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-05 13:15 - 16:00 D173 Anpassad motion Kursintro 13.15-14.00 kl.14-16 Valtti-Info med Lotta Nylund + gruppdiskussioner med Lotta. Vaappo Marko
2022-09-07 12:00 - 16:00 Anpassad motion Gruppdiskussioner via Teams med Lotta Tidtabelen för diskussonerna publiceras senare, Teamslänken finns på Itslearning Vaappo Marko
2022-09-13 09:00 - 10:30 D4106 Anpassad motion Teori 1 Vaappo Marko
2022-09-14 13:30 - 14:30 F249 Anpassad motion Info om Para School day som hålls av Thomas Jalas från Paralympia komitée Obligatoriskt tillfälle Vaappo Marko
2022-09-19 08:00 - 16:00 Anpassad motion Para School Day Mera info senare Vaappo Marko
2022-09-20 08:00 - 16:00 Anpassad motion Para School Day Mera info senare Vaappo Marko
2022-09-23 10:30 - 12:00 A311 Anpassad motion Teori Vaappo Marko
2022-09-27 12:30 - 14:00 B516 Anpassad motion Teori + Övningar Vaappo Marko
2022-09-28 09:00 - 10:30 D173 Anpassad motion Teori Vaappo Marko
2022-10-14 09:00 - 11:00 A409 Anpassad motion Kurstentamen Vaappo Marko
2022-12-19 09:15 - 11:15 D4109 Anpassad motion Omtentamen

Kurs och studieplanssökning