Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande får en inblick i
arbetssamfundets arbetsområde, får insikter i de
arbetsuppgifter som är typiska och specifika för
arbetssamfundet, kan utveckla och fördjupa sina
kunskaper om arbetssamfundets betydelse i
samhället, med hjälp av handledning kan utföra
olika uppdrag och kan delta i eventuella aktuella
projekt och arbetsuppgifter.

Läranderesultat

Läranderesultat är att studenten:

* Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är
anknutit till arbetssamfunds verksamheten (missio,
visio, strategi, mål).

* Förstå hur verksamheten är organiserad i
arbetssamfund på management perspektiv.

* Förstå hurdan är organisations- och
ledarskapskulturen är i arbetssamfundet.

* Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom
management via litteratur och reflektera kunskaper
arbetssamfunds verksamhet.

Innehåll

Studerande i mån av möjlighet uppfattas som en
anställd arbetstagare i arbetssamfundet. Målet är
att studeranden kan tillämpa sina kunskaper och
färdigheter i praktiken.

Studerande skall kunna lära sig saker kopplade
till uppgörandet och genomförandet av
verksamhetsplaner och budget, planering och
organisering av verksamhet samt kunna delta i
möten och sammanträden.

Mer information

Instruktioner för praktien hittas på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 3 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Seminarier - 2 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppfyllda timmar på praktikplatsen (125 timmar
arbete), inlämnad praktikrapport (8 timmar
rapportskrivning)

Lärare

  • Taskinen Topi
  • Jungell Jacob

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning