Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/511000/2021-2022/684">Idrott och hälsopromotion 2021 - Professionell kommunikation - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan

  • skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.
  • använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.
  • kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer
  • analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt
Du

  • förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.
  • har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap
Du

  • påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.
  • visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.
  • särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.
  • identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text
Muntlig prestation
Litteraturuppgift
Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade studier på svenska

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-22 10:15 - 11:45 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-02-24 10:15 - 12:00 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-01 09:00 - 10:30 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-03 10:15 - 11:45 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-08 09:00 - 12:00 Svenska och kommunikation för idrott, skrivhandledning, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-10 09:00 - 12:00 Svenska och kommunikation för idrott, skrivhandledning, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-15 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för idrott, test på Itslearning Skrivguidetest på Itslearning Eklund Kaj
2022-03-17 13:00 - 15:00 B320 Svenska och kommunikation för idrott https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-21 10:00 - 12:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2022-03-21 13:00 - 15:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2022-03-22 10:00 - 12:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2022-03-23 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj
2022-03-28 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för idrott, grupparbete: möte Eklund Kaj
2022-03-30 13:00 - 15:00 E385 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2022-04-05 10:15 - 11:45 Svenska och kommunikation för idrott, litteraturseminarium Ingen föreläsning. Kursdeltagarna håller litteraturseminarium antingen på den bokade tiden eller på annan av gruppen överenskommen tid.Instruktioner på Itslearning i mappen &quot;Vecka 14&quot;. Eklund Kaj
2022-04-07 10:00 - 12:00 Svenska och kommunikation för idrott, feedback https://arcada.zoom.us/j/66829200355 Meeting ID: 668 2920 0355 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning