Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde och framtida yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde, samt kunna skriva rapporter, analyser och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Att skriva på svenska
Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler, textgenrer, översättning.
Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik
Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2014 Version 2.2 [www]. Skrivguiden finns på Arcadas webbplats under BIBLIOTEK>> Skrivguide.
Reuter, Mikael. 2014, Så här ska det låta.
Reuter, Mikael. 2006, Översättning och språkriktighet
Svenska skrivregler. 2008. Språkrådet.
Artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Analys av skönlitterärt verk 30 p
Examination 2 Fackuppsats 40 p
Examination 3 Distansuppgift 30 p

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Huldén Barbara

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 10:15 - 11:45 B326 Inhemska språk 2, svenska för II Eklund Kaj
2021-09-08 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, svenska för II Eklund Kaj
2021-09-15 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska för II Zoom https://arcada.zoom.us/j/63698159693 Meeting ID: 636 9815 9693 Eklund Kaj
2021-09-22 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska för II Skrivguidetest på Itslearning Eklund Kaj
2021-09-29 12:30 - 14:30 Inhemska språk 2, svenska för II Zoom Skrivverkstad https://arcada.zoom.us/j/63698159693 Meeting ID: 636 9815 9693 Eklund Kaj
2021-10-06 12:30 - 14:30 Inhemska språk 2, svenska för II Zoom Skrivverkstad Eklund Kaj
2021-10-13 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska för II Inget rum bokat, litteraturseminarium Eklund Kaj
2021-10-21 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska för II Zoom https://arcada.zoom.us/j/63698159693 Meeting ID: 636 9815 9693 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning