Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
känner
till olika delområden av den fysiska
prestationsförmågan och deras fysiologiska
grunder i
människokroppen. Studeranden förstår hur olika
typer
av fysiska belastningar och träningssätt påverkar
människokroppens fysiologiska funktioner och den
fysiska prestationsförmågan samt förstår
anpassningsprocesserna i kroppen efter fysisk
träning. Studeranden får både en teoretisk och
praktisk inblick i
konditionstestningsverksamheten
och testfysiologin genom att utföra testen
praktiskt
på egen hand. Studeranden kan tillämpa det
kunnandet
och lär sig att planera träningen för att främja
hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet för
olika
målgrupper samt för att förbättra den fysiska
prestationsförmågan och för att nå uppsatta mål i
en
utvald idrottsgren eller aktivitet. Studeranden
är
medveten om värdegrunden och de yrkesetiska
principerna inom konditionstestnings- och
träningsverksamheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • Känna till vad den fysiska prestationsförmågan
  innebär och träningens verkningsmekanismer i
  kroppen
 • Känna till olika fysiska egenskaper och träning
  av dem
 • Känna till allmänna grundprinciper i träning
  och
  kan tillämpa dem i träningsplanering inom olika
  idrottsgrenar och aktiviteter
 • Kunna planera träningen ändamålsenligt och
  systematiskt på kortare och längre sikt
 • Känna till grunderna i testning och värdering
  av
  fysisk förmåga samt vad högklassig
  konditionstestning betyder och innehåller
 • Känna till sitt eget ansvar då han/hon utför
  konditionstest och träning
 • Kunna utföra de vanligaste konditionstesten med
  hjälp av testutrustning som används i dem och
  känna till olika testmetoders innehåll,
  teoretiska
  bakgrund och användningsområden
 • Kunna tolka resultat av de vanligaste
  konditionstesten
 • Kunna välja lämpliga test för olika målgrupper
  och utnyttja testresultat i träningsplaneringen
 • Kunna framföra och argumentera för sina
  synpunkter i testnings- och träningsverksamheten
 • Kunna lära sig tillsammans med andra och kunna
  dela med sig av sin kunskap inom sin
  arbetsgemenskap
 • Kan förmedla sitt budskap skriftligt, muntligt
  och visuellt genom olika kommunikationsstilar och
  -medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Innehåll

 • Fysisk prestationsförmåga och fysiska
  egenskaper
 • Testnings- och träningsfysiologi
 • Träningsplanering, allmänna träningsprinciper
  och begrepp
 • Säkerhet och etik inom konditionstestnings- och
  träningsverksamhet
 • Testning och träning av uthållighet
 • Testning och träning av styrka
 • Testning och träning av snabbhet
 • Testning och träning av rörlighet och
  koordination
 • Testning av kroppssammansättning

Förkunskaper

 • Anatomi, fysiologi och biomekanik
 • Hälsofrämjande, idrott och motion
 • Belastnings- och idrottsfysiologi

Mer information

Närvaro är obligatorisk på kursinfo, praktiska
övningar, seminarier och handledningstillfällen.

Litteratur

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder för idrott och
hälsa. Sisu idrottsböcker.

Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära
för idrotterna. Sisu idrottsböcker.

Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M.,
Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018.
Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja
kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura.

Material och artiklar på Itslearning + egna
anteckningar + valfritt stödmaterial

Mattsson, M. 2014. Träningsplanering. Sisu
idrottsböcker.

Mattsson, M. & Larsen, F. 2013. Kondition och
uthållighet: för träning, tävling och hälsa.
Sisu idrottsböcker.

Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K.
(red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja
käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus
Oy.

Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och
anaerob träning. Sisu idrottsböcker.

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M.,
Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008.
Styrketräning för idrott, motion och
rehabilitering. SISU
Idrottsböcker.

Referenslitteratur:
Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (red) 2005. ACSM?s
Health-related Physical Fitness Assessment
Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams &
Wilkins.

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red)
2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim.

Suni, J. & Taulaniemi, A. (red.) 2012.
Terveyskunnon testaus - Menetelmä
terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro Oy.

Tanner, R. & Gore, C. (red) 2013. Physiological
tests for elite athletes. Second Edition. Human
Kinetics.

Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S.
(red.) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise
Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters
Kluwer,
Lippincott Williams & Wilkins.

Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H.A. &
Stromme, S.B. 2003. Textbook of Work Physiology.
Physiological Bases of Exercise. Fourth Edition.
Human Kinetics.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Det krävs aktivt deltagande i kursens obligatoriska
delar och att alla obligatoriska uppgifterna lämnas
in i tid och är godkända. Vitsordet för hela kursen
består av tent (1/3), träningsplanering-grupparbete
(1/3) och individuella obligatoriska uppgifter som
bedöms med ett vitsord (1/3).

Lärare

 • Lahti Johan
 • Ruutu Katri

Examinator

Lahti Johan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-08-31

Omtentamensdatum

 • 2022-03-11
 • 2022-06-10

Kursanmälningstid

2021-11-01 till 2022-01-31

Examinationsformer

 • 2022-02-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-07 15:00 - 16:00 D4109 Test- och träningslära Kurs info (Obligatorisk närvaro) Lahti Johan
2022-01-10 08:15 - 09:45 Test- och träningslära Grundläggande test- och träningslära (Zoom) Linken kommer på itslearning. Lahti Johan
2022-01-14 10:00 - 12:00 Test- och träningslära Tema: Träningsplanering Zoom linken kommer på itslearning Lahti Johan
2022-01-24 08:15 - 10:15 Test- och träningslära Kroppssammansättning och antropometri Lahti Johan
2022-01-28 08:30 - 15:00 M703 Test- och träningslära Antropometriska mätningar Grupp 1: kl. 8.30-10.30 Grupp 2: kl. 10.30-12.30 Grupp 3: kl. 13-15 Lahti Johan
2022-01-31 08:00 - 10:00 D4109 Test- och träningslära Rörlighet och koordination Lahti Johan
2022-02-02 10:45 - 13:30 M704 Test- och träningslära Rörlighet och koordination Grupp 1:10:45-11:45 Grupp 2:11:45-12:45 Grupp 3:12:45-13:45 Lahti Johan
2022-02-03 11:30 - 13:30 Test- och träningslära Styrka och kraftproduktion (zoom) Lahti Johan
2022-02-07 08:15 - 09:45 Test- och träningslära Styrka och kraftproduktion del 2 (Zoom) Lahti Johan
2022-02-08 13:15 - 14:15 Test- och träningslära Styrketräning del 3 (zoom) Lahti Johan
2022-02-09 10:00 - 15:00 M704 Test- och träningslära Styrketest Grupp 1: kl. 10.00-11.30 Grupp 2: kl. 11.30-13 Grupp 3: kl. 13-14.30 Lahti Johan
2022-02-10 13:00 - 14:30 Test- och träningslära Snabbhet Lahti Johan
2022-02-14 12:15 - 15:00 M704 Test- och träningslära Frivillig möjlighet att filma för styrketräning grupparbete Lahti Johan
2022-02-16 09:45 - 14:30 M602 Test- och träningslära Snabbhet Grupp 1: kl. 10.00-11.30 Grupp 2: kl. 11.30-13 Grupp 3: kl. 13-14.30 Lahti Johan
2022-02-17 13:15 - 14:15 Test- och träningslära Handledning Snabbhets-rapporten Lahti Johan
2022-02-28 08:15 - 10:15 Test- och träningslära Uthållighet (Zoom) Lahti Johan
2022-03-02 11:00 - 12:30 Test- och träningslära r5 gym: Läkkisepäntie 20B (Metsälä) Lahti Johan
2022-03-07 08:15 - 10:00 Test- och träningslära Uthållighetstestning (zoom) Lahti Johan
2022-03-14 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Anaeroba test Grupp 1: 9.50 - 10.50 Grupp 2: 10.50 - 11.50 Grupp 3: 11.50 - 12.50 Lahti Johan
2022-03-16 11:00 - 14:00 M602 Test- och träningslära UKK gångtest Grupp 1: 11:00 - 12:00 Grupp 2: 12:00 - 13:00 Grupp 3: 13:00 - 14:00 Lahti Johan
2022-03-18 10:00 - 11:30 Test- och träningslära Handledning av grupparbete (zoom) Lahti Johan
2022-03-21 08:00 - 14:30 M703 Test- och träningslära Praktisk genomgång av olika uthållighetstest Grupp 1 kl. 8.00-10.00 Grupp 2 kl. 10.00-12.00 Grupp 3 kl. 12.30-14.30 Lahti Johan
2022-03-23 10:00 - 13:00 M703 Test- och träningslära submax ergotest Grupp 1: 10 - 11 Grupp 2: 11 - 12 Grupp 3: 12 - 13 Lahti Johan
2022-04-06 12:15 - 14:15 Test- och träningslära Uthållighetsträning (Del 2, Zoom) Lahti Johan
2022-04-12 13:00 - 14:15 Test- och träningslära Frivilligt handledningstillfälle och möjlighet att fråga läraren om uthållighetsrelaterade saker och uppgifter Lahti Johan
2022-04-20 10:00 - 13:00 Test- och träningslära Seminariet (Zoom) Lahti Johan
2022-04-22 10:00 - 13:00 Test- och träningslära Seminariet (Zoom) Lahti Johan
2022-04-27 10:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent Lahti Johan
2022-05-25 09:45 - 12:15 Test- och träningslära Omtent tillfälle Lahti Johan

Kurs och studieplanssökning