Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studerande:
Hälsofrämjande ledarskap: utvecklar sina
färdigheter i att tillämpa kunskap, teori i
praktiskt utförande av hälsofrämjande åtgärder i
organisation och ledarskap på arbetsplatsen.

I administrativa praktiken inom Sports
Management
målet är att praktikanten får en inblick i
arbetssamfundets arbetsområde, får insikter i de
arbetsuppgifter som är typiska och specifika för
arbetssamfundet, kan utveckla och fördjupa sina
kunskaper om arbetssamfundets betydelse i
samhället, med hjälp av handledning kan utföra
olika uppdrag och kan delta i eventuella
aktuella
projekt och arbetsuppgifter.

Läranderesultat

Läranderesultat är att studenten:

 • Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är
  anknutit till arbetssamfunds verksamheten
  (missio, visio, strategi, mål).

 • Förstå hur verksamheten är organiserad i
  arbetssamfund på management / Hälsofrämjande
  perspektiv.

 • Förstå hurdan är organisations- och
  ledarskapskulturen är i arbetssamfundet.

 • Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom
  management / hälsofrämjande ledarskap via
  litteratur och reflektera kunskaper
  arbetssamfunds verksamheten.

Innehåll

Studerande utvecklar, planerar, tillämpar och
utvärderar hälsofrämjande åtgärder / verktyg på
en
arbetsplats.

 • Hälsostrategier för arbetsplatsen där
  människan
  ses som en resurs
 • Planerar ett hälsofrämjande konceptet, projekt
  på arbetsplatsen
 • Utvecklar en handlingsplan: t.ex. för
  arbetstagarnas välmående i arbetet
 • Implementering av redan befintliga
  hälsofrämjande åtgärder för medarbetarnas hälsa
  och välbefinnande
 • Utvärdering av hälsofrämjande insatser

I administrativ praktik inom Sports Management
skall praktikanten i mån av möjlighet uppfattas
som en anställd arbetstagare i arbetssamfundet.
Målet är att studeranden kan tillämpa sina
kunskaper och färdigheter i praktiken.
Praktikanten skall kunna lära sig saker kopplade
till uppgörandet och genomförandet av
verksamhetsplaner och budget, planering och
organisering av verksamhet samt kunna delta i
möten och sammanträden och i mån av möjlighet
fungerar som mötessekreterare. Praktikanten
bekantar sig med det lokala och internationella
idrottsarbetet som utförs.

Förkunskaper

Avklarat kursen Sport management/ Hälsofrämjande
ledarskap

Avklarat kursen Theories in Sports Management.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

125 timmar arbete 8 timmar rapportskrivning
Instruktioner för praktikrapporten hittas på It
´slearning.

Litteratur

Samma som på kurserna:

Hälsofrämjande ledarskap

Studieaktiviteter

 • Rapport - 8 timmar
 • Praktik - 125 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppfyllda timmar på praktikplatsen
Inlämnad praktikrapport

Lärare

 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-13 13:00 - 16:00 B522 Praktikreflektion Vaappo Marko
2021-12-16 09:00 - 12:00 A311 Praktikreflektion Taskinen Topi
2022-03-14 13:00 - 16:00 A311 Praktikreflektion Vaappo Marko
2022-05-02 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-03 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-04 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-05 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-06 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-09 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-10 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-11 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-12 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-13 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-16 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-17 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-18 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-19 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-20 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2022-05-24 09:00 - 12:00 A311 Praktikreflektion Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66643480845 Törnblom Cia
Vienola Riitta

Kurs och studieplanssökning