Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du förstår
människokroppens struktur och funktion under
fysisk belastning samt motionens och
idrottsträningens fysiologiska effekter och
anpassningsprocesser. Du känner till den
fysiologiska bakgrunden till olika fysiska
egenskaper och kan beakta motionens och
fysiska aktivitetens betydelse för hälsan.
Dessutom kan du relatera och argumentera kring
motionens och idrottsträningens
påverkningsmekanismer och deras betydelse för
människans funktions- och prestationsförmågan. Du
behärskar flexibelt olika idrottsfysiologiska
mätningsmetoder och kan kritiskt välja samt
använda dem. Du inser även betydelsen av
fysisk aktivitet och träning som en resurs för
att utveckla människans hälsa, funktions- och
prestationsförmåga. Du kan också lära dig
tillsammans med andra och dela med dig av
kunskapen inom din arbetsgemenskap.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
- Förklara grundläggande begrepp i
idrottsfysiologi
- Redogöra för energi- och ämnesomsättning vid
olika idrottsprestationer
- Redogöra för kroppens akuta fysiologiska
responser och långsiktiga anpassningar till olika
former av fysisk aktivitet
- Förklara hur kroppens regleringsmekanismer
fungerar under fysisk belastning
- Jämföra olika fysiska belastningar och
egenskaper
samt träningsformer och deras påverkningar i
kroppen
- Redogöra för vad prestationsutvecklingen
fysiologiskt beror på
- Utföra grundläggande idrottsfysiologiska
mätningar både i vila och under fysisk belastning
och tolka mätningsresultat
- Ta i beaktande fysiska aktivitetens och
träningens betydelse för olika individer

Innehåll

Kursen behandlar människans grundläggande
fysiologi i friskt tillstånd under fysisk
belastning och adaptationer till fysisk
belastning.

Fokus på kursen är
- Grundläggande begrepp inom idrottsfysiologi
- Neuromuskulära systemets funktion under fysisk
belastning
- Energi- och ämnesomsättning
- Kardiorespiratoriska systemets funktion under
fysisk belastning
- Hormonella systemet
- Träningseffekter

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik & Hälsofrämjande,
idrott och motion

Mer information

Närvaro är obligatorisk i kursinfon och praktiska
lektionerna och rekommenderas starkt i
introduktionslektionen och feedback- och
reflektionstillfället.

Litteratur

KURSBOK
Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L.
2015 (eller 2012). Physiology of Sport and
Exercise. Human Kinetics.
- Läs: Introduction och kapitel 1-8 samt s.
243-252, 261-287.
- Obs! Nästan samma information finns i bokens
gamla upplagor men sidnummer kan variera.

STÖDLITTERATUR PÅ SVENSKA
Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och
anaerob träning. SISU idrottsböcker. (s. 10−98,
163-169, 207-211)

Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära
för idrotterna. SISU idrottsböcker. (s. 44−89)

STÖDLITTERATUR PÅ FINSKA
Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen,
K. (red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria
ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-
Kustannus Oy.

STÖDLITTERATUR PÅ ENGELSKA
Katch, V.L., McArdle, W.D. & Katch, F.I. 2011.
Essentials of Exercise Physiology. Fourth
Edition. Lippincott, Williams & Wilkins.

ANNAT MATERIAL
Material på Itslearning, egna anteckningar,
instuderingsfrågorna och material från praktiska
lektionerna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 39 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- Aktivt deltagande i kursens obligatoriska delar
(speciellt i praktiska övningar)
- Tentamen
- Uppgifter görs / lämnas in i tid och är godkända

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-01-28

Omtentamensdatum

 • 2021-11-19
 • 2022-01-28

Kursanmälningstid

2021-07-01 till 2021-09-15

Examinationsformer

 • 2021-10-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 13:00 - 15:00 D4106 Belastnings- och idrottsfysiologi Kursinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2021-08-31 12:15 - 15:15 Belastnings- och idrottsfysiologi Introduktion (online) Ruutu Katri
2021-09-06 09:30 - 12:00 D173 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 1 Ruutu Katri
2021-09-14 12:30 - 15:00 D4109 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 2 Ruutu Katri
2021-09-20 09:30 - 12:00 D4109 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 3 Ruutu Katri
2021-09-23 08:00 - 16:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro, utförs i grupper -> se gruppindelning på Itslearning) Ruutu Katri
2021-09-27 09:00 - 12:00 F249 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 4 Ruutu Katri
2021-09-30 08:00 - 16:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro, utförs i grupper -> se gruppindelning på Itslearning) Ruutu Katri
2021-10-04 08:30 - 10:00 D4109 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 5 Ruutu Katri
2021-10-05 08:30 - 10:00 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 5 (möjligtvis online) Ruutu Katri
2021-10-07 08:30 - 10:00 Belastnings- och idrottsfysiologi Frivillig handledning (online) Ruutu Katri
2021-10-18 09:00 - 11:30 F365 Belastnings- och idrottsfysiologi Tent Ruutu Katri
2021-10-18 12:30 - 13:30 D4106 Belastnings- och idrottsfysiologi Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri

Kurs och studieplanssökning