Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har kompetens i att kunna bedöma hälsa ,rörelse och funktion hos personer i olika åldrar. Utgående från detta kan studenten identifiera individuella hälsoresurser och -hinder och planera samt genomföra ändamålsenliga interventioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha kompetens att tillämpa teknologi vid bedömning av rörelse och funktionsförmåga samt kunna kritiskt granska och analysera resultaten. Studenten förväntas kunna rapportera bedömningsresultaten och utgående från dessa planera och genomföra interventioner för någon specifik målgrupp.

Innehåll

Hälsogranskningar för olika målgrupper
Ergometertestning
Mätning av kroppssammansättning
Övningar i att rapportera skriftligt och muntligt testresultat, praktiska övningar i att planera och genomföra interventioner för någon specifik målgrupp

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I och II

Kursen ersätter följande kurser

Tillämpad fysioterapeutisk bedömning

Mer information

Kursen har oblikatorisk närvaro ( 80 %).

Litteratur

Jaana Suni ja Annika Taulaniemi (toim.); Terveyskunnon testaus,-menetelmä terveysliikunnan edistämiseen, 2012, Sanoma Pro Oy
Kari L.Keskinen, Keijo Häkkinen, Mauri Kallinen; Kuntotestauksen käsikirja 2010,Liikuntatieteellinen seura

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.SISU Idrottsböcker.ISBN 978-91-854 33-13-1

ACSM. 2006. ACSM´s Guidelines for exercise testing and prescription. 7th ed. ISBN-13: 978-0-7817-4590-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 37 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • 1) ergometertest (godkänd/underkänd) 2) färdighetsprov inom hälsogranskning (vitsord: 1-5) 3) färdighetsprov inom testning (vitsord: 1-5)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
1.Praktiska och skriftliga uppgifter.
2.Oblikatorisk närvaro (80%). Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.

Kursens alla uppgifter bör vara avklarade före helhetsvitsord ges. Försent inlämnade uppgifter sänker vitsord.

Lärare

 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele
 • Vaappo Marko

Examinator

Sievers Hannele

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning